Jump to content
Bazuinen

Onthult de bijbel de waarheid over dinosauriërs?


Recommended Posts

Via e-mail ontving ik onderstaande video. Ik vind het interessant en wil deze video met jullie delen.  Kort samengevat wordt er beargumenteerd dat God de dinosauriërs schiep op de zesde dag en dat dit toen geen gevaarlijke dieren waren omdat alle dieren herbivoren waren. En er wordt beargumenteerd dat de dinosauriërs zijn uitgestorven doordat de mensen hen hebben uitgeroeid.
 

 

Link to comment
Share on other sites

Wat is dit voor dier? Job 40:10-19 over de "Behomoth"

"Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u, hij eet gras zoals een rund.
Zie toch zijn kracht in zijn lendenen, en zijn sterkte in de spieren van zijn buik.
Als hij wil, is zijn staart als een ceder; de pezen van zijn dijen zijn samengevlochten.
Zijn beenderen zijn als staven brons; zijn gebeente is als ijzeren stangen.
Hij is de voornaamste van Gods werken;

Hij Die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard verschaft.
De bergen brengen immers voedsel voor hem voort, en alle dieren van het veld spelen daar.
Hij legt zich te slapen onder schaduwrijke bomen, in een schuilplaats van riet en moeras.
De schaduwrijke bomen bedekken hem elk met zijn schaduw; de wilgen van de beek omringen hem.
Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet; hij blijft kalm wanneer de Jordaan opbruist tegen zijn bek.
Kan iemand hem bij zijn ogen vangen? Kan iemand hem met strikken de neus doorboren?"

Klopt met de beschrijving van een Brachiosaurus. Zijn staart is als een boom, hij lverblijft in de rivier en ligt te slapen onder meerdere bomen tegelijk. Lijkt mij een dinosaurus.

Overigens wordt in het boek van Job ook over de grote vloed gesproken waarmee de watervloed van Noach bedoeld moet zijn, de vloed in de bijbel, zij hebben deze dus overleefd.

Link to comment
Share on other sites

De bijbel spreekt ook over T.Rex (of andere dino's van een dergelijke klasse). Hij wordt de koning genoemd in Job 40:20-41:25 (aan het eind). Het is een dier dat zo sterk en groot is dat hij nergens voor hoeft te vrezen, het sterkste dier op aarde dat door God gemaakt is, daarom gebruikt God zijn voorbeeld om te zeggen dat niemand tegen Hem op kan, dat hij de machtigste is. Job 40:20-41:25:

"Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken, of zijn tong met een touw neerdrukken?
Kunt u een riet door zijn neus steken, of met een doorn zijn kaak doorboren?
Zal hij u talrijke smeekbeden doen? Zal hij zachte dingen tegen u spreken?
Zal hij een verbond met u sluiten? Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf?
Kunt u met hem spelen als met een vogeltje? Of hem vastbinden voor uw meisjes?
Kunnen de handelaars hem verkopen? Kunnen zij hem verdelen onder de kooplieden?
Kunt u zijn huid volsteken met speren, of zijn kop met een visharpoen?
Leg uw hand maar eens op hem; denk aan de strijd, doe het niet meer.
Zie, de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken; reeds bij zijn aanblik wordt men neergeworpen.

Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt; (het cursieve gaat over God zelf) wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht?
Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij.

Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht, en over de fraaiheid van zijn gestalte.
Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan? Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen?
Wie kan de deuren van zijn gezicht openen? Rondom zijn tanden is verschrikking.

Zeer machtig zijn zijn sterke schilden, elk gesloten als met een nauwsluitend zegel.
Het ene zit zo dicht op het andere, dat de wind er niet tussen kan komen.
Zij kleven aan elkaar, zij grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden.
Zijn niesen laat een licht schijnen, en zijn ogen zijn als de oogleden van de dageraad.
Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken ontsnappen eruit.
Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet.
Zijn adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam.
In zijn nek woont kracht; verschrikking springt voor hem uit.
De stukken van zijn vlees kleven samen; het is aan hem vastgegoten, onbeweeglijk.
Zijn hart is hard als een steen, ja, hard als de onderste molensteen.
Als hij zich verheft, zijn de sterken bevreesd; als hij doorbreekt, raken zij buiten zichzelf.
Treft iemand hem met het zwaard, dat houdt geen stand; geen speer, lans of pijl.
Hij beschouwt ijzer als stro, en brons als verrot hout.
Een pijl jaagt hem niet op de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.
Knuppels worden door hem beschouwd als stoppels, hij lacht om het trillen van de werpspies.
Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich als een dorsslede uit op de modder.
Hij laat de diepte koken als een pot; hij maakt de zee als een ziedende mengketel.
Achter zich verlicht hij het pad; men houdt de watervloed voor zilverwit haar.
Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder angst te zijn.
Hij kijkt neer op alles wat hoog is, hij is koning over alle trotse jonge dieren."

Naast deze teksten zijn er nog een paar die over de Leviathan gaan.

Link to comment
Share on other sites

In het boek van Job staat dat deze dino's na de vloed leefden. Het beok noemt de vloed en tevens weet het dino's perfect te beschrijven. Deze dieren waren nog op aarde na de vleod van Noach.

Daarom vind men ook allerlei verhalen en beschrijvingen van dino's, afbeeldingen op potten etc. (velen van lang na de tijd van Noach).

De volgende video vertelt daar over, van Kent Hovindt:

 

Link to comment
Share on other sites

On 3/24/2024 at 6:05 PM, Flawless victory said:

En er wordt beargumenteerd dat de dinosauriërs zijn uitgestorven doordat de mensen hen hebben uitgeroeid.

Zeker voor de grote is dit voor de hand liggend. Tenslotte zijn allerlei grote en gevaarlijke dieren door mensen bejaagd. In de video van Kent Hovindt zie je dat in het relatief recente verleden nog veel verhalen over dino's waren en er veel bewijs is dat deze zeker 2000 jaar gelden en recenter nog op aarde waren. Maar de mens is steeds groter en machtiger geworden. In ieder geval is er bewijs dat zij er na de vloed nog waren.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...