Jump to content
Bazuinen

Documentaire Jehova van God los


Recommended Posts

Op Videoland is nu een documentaire te zien over de sekte van de Jehova’s Getuigen. Ik heb zelf geen Videoland, maar ik heb er op internet en op YouTube wel wat van gelezen en gezien. In de documentaire vertellen ex Jehova Getuigen hoe het daar eraan toe ging en hoe ze uitgesloten zijn. Ook een voormalig ouderling vertelt hoe erg hij het vindt hoe hij mensen behandeld heeft.   In onderstaand interview spreekt Umberto Tan met twee mensen uit de documentaire.


 

Link to comment
Share on other sites

Correctie: Dit geldt niet voor alle Jehovah's.

In de schrift zien we steeds dat Israël zijn God Jehovah verlaat maar steeds is daar een overblijfsel waarmee God opnieuw begint. In de Katholieke kerk waren destijds ook misstanden, Koning Philips van Spanje besloot Alva te sturen om de "afvalliggen" te vervolgen, maar ook vele katholieken waren daar niet van gediend.

In de tijd van Jezus werd het volk opgestookt door de Joodse leiders waardoor hij zwaar mishandeld werd, waardoor ook de goede Joden die Christus wel aanvaard hadden ook te lijden kregen. Zo is het met Jehovah-getuigen hetzelfde.

Link to comment
Share on other sites

Shunning van leden is op voorhand bekend bij Jehovah's Getuigen, maar wegkijken bij seksueel misbruik kun je niet doen als gemeenschap. Daar moet je als belijdend lid wel iets van zeggen om het bestuur aan te manen. Het toedekken en beschermen van de dader vertoont kenmerken van een sekte.  Zowel bij het bestuur als bij de leden.

Hoewel problemen intern afgehandeld kunnen worden, is dat hier blijkbaar niet gebeurd? Meten ze hun oordeel aan de donaties af?

Link to comment
Share on other sites

De RKK en de JG zijn niet te vergelijken.  Binnen de RKK is er nog nooit een slachtoffer geëxcommuniceerd omdat deze aangifte deed. Binnen de JG is dit dus wel het geval. Zeer ernstig.  En wat shunnig betreft, alle mensen die eraan meedoen volgen Jezus niet maar 8 mannen in New York waarvan niemand weet hoe die daar gekomen zijn.

Link to comment
Share on other sites

Wat mij opvalt en wat ik ook typisch vind, is dat bij zowel de RKK, de Jehova Getuigen, alsook bij Pinkster-gemeenten, de 'algemeen geldende leer' die men in de afzonderlijke denominsties aanhangt, hen niet tegen de zonde beschermt! Men wil en zegt God te dienen, maar in de praktijk zondigen een aantal van hen toch! Is het fatalisme, of ligt het aan een dwaling die ze volgen?

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Jahu said:

Wat mij opvalt en wat ik ook typisch vind, is dat bij zowel de RKK, de Jehova Getuigen, alsook bij Pinkster-gemeenten, de 'algemeen geldende leer' die men in de afzonderlijke denominsties aanhangt, hen niet tegen de zonde beschermt! Men wil en zegt God te dienen, maar in de praktijk zondigen een aantal van hen toch! Is het fatalisme, of ligt het aan een dwaling die ze volgen?

Dit draadje gaat over de sekte van de Jehova’s Getuigen en de documentaire. Die is niet te vergelijken met christelijke denominaties. Wat de JG doen is dermate ernstig en niet des Christus dat ik daar deze draad voor heb gemaakt.   Open even een andere topic als je het over andere denominaties wilt hebben. 
 

Hadassa in de documentaire is als kind seksueel misbruikt en toen ze daar op haar 18e aangifte van had gedaan is ze door de JG organisatie uitgesloten. Dus seksueel misbruikt en vervolgens op straat gezet. Alles kwijt. Regelmatig plegen er mensen die uit die organisatie zijn gezet zelfmoord. De hele gemeenschap neemt dus deel aan deze zonde van mensen uitsluiten en zo kapot maken. Dat is niet des Christus en dit onder de mat schuiven ook niet. Bij de JG is de zonde dus geïnstitutionaliseerd, in tegenstelling tot de andere denominaties.

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Flawless victory said:

Dit draadje gaat over de sekte van de Jehova’s Getuigen en de documentaire. Die is niet te vergelijken met christelijke denominaties. Wat de JG doen is dermate ernstig en niet des Christus dat ik daar deze draad voor heb gemaakt.   Open even een andere topic als je het over andere denominaties wilt hebben. 

Ok, dan beperk ik de vraagstelling tot de JG, en laat de Christelijke denominaties op uw verzoek verder buiten beschouwing: "Is het fatalisme, of ligt het aan een dwaling die ze volgen?" En dan uiteraard, welke dwaling, en is dat voor ons zo duidelijk dat wij deze ernstige misstanden ergens wel hadden kunnen verwachten?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Jahu said:

Ok, dan beperk ik de vraagstelling tot de JG, en laat de Christelijke denominaties op uw verzoek verder buiten beschouwing: "Is het fatalisme, of ligt het aan een dwaling die ze volgen?" En dan uiteraard, welke dwaling, en is dat voor ons zo duidelijk dat wij deze ernstige misstanden ergens wel hadden kunnen verwachten?

Ach, u mag het bij nader inzien ook breder trekken.  Maar bij de JG is het echt een sekte.  Ik wist er al wat van maar ik ben me kapot geschrokken van het verhaal van Hadassa (in het geplaatste interview).  Dan ben je als klein meisje eerst seksueel misbruikt, dan doe je op je 18e zelf aangifte tegen de twee daders, en dan vervolgens word je uitgesloten omdat je aangifte deed, en door je ouders op straat gezet. Dit is erger dan gewoon erg. Dit slaat alles.  En dat is anders dan bij kerken. Zelfs de RKK - die door de JG groot Babylon wordt genoemd - heeft het in onze tijd nog nooit zo bont gemaakt.  
Bij de JG is het dus niet dat “enkelen zondigen”, de hele gemeenschap zondigt ernstig zodra ze iemand uitsluiten, zeker als het een slachtoffer is van seksueel misbruik.   

 

Link to comment
Share on other sites

Naar aanleiding van de ernstige inhoud van de documentaire “Jehova van God los” zijn er ook Kamervragen gesteld. Volkomen terecht als je het mij vraagt. Wat mij betreft zouden de ouderlingen die Hadassah uitgesloten hebben door de rechtbank moeten worden berecht en gestraft. Naar mijn mening - maar gelukkig ben ik geen rechter - zou er een flinke geldboete moeten worden gegeven (als compensatie voor alle therapie die ze nog steeds ontvangt) alsmede gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan seksueel misbruik door dit onder de mat te houden.  
 

 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Jahu said:

Wat mij opvalt en wat ik ook typisch vind, is dat bij zowel de RKK, de Jehova Getuigen, alsook bij Pinkster-gemeenten, de 'algemeen geldende leer' die men in de afzonderlijke denominsties aanhangt, hen niet tegen de zonde beschermt! Men wil en zegt God te dienen, maar in de praktijk zondigen een aantal van hen toch! Is het fatalisme, of ligt het aan een dwaling die ze volgen?


ik ben het nadat ik een en ander nog eens heb overdacht met je eens dat de “algemeen geldende leer” van de RKK en de JG hen niet tegen zonde beschermt, integendeel zelfs.  Van de Pinkster-gemeenten weet ik niks.  Ik denk dat het komt door dwaling.

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Flawless victory said:

ik ben het nadat ik een en ander nog eens heb overdacht met je eens dat de “algemeen geldende leer” van de RKK en de JG hen niet tegen zonde beschermt, integendeel zelfs.  Van de Pinkster-gemeenten weet ik niks.  Ik denk dat het komt door dwaling.

Kun je een "leer" vergelijken met 'wetten of voorschriften'? Als dat zo is, 'leert' dan de Bijbel, dat de wet je tegen zonde beschermd? In de wet wordt aangegeven op welke wijze je met de zonde moet omgaan, zodat je geen regel overtreedt en niet gestraft wordt.

De enige conclusie, die ik dan kan trekken, is dat de betreffende wet een specifieke zonde niet (h)erkent en dus ook niet omschrijft.

Ik geef een voorbeeld: "In Engeland moet je links rijden en in Nederland moet je rechts rijden".

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Hetairos said:

Kun je een "leer" vergelijken met 'wetten of voorschriften'? Als dat zo is, 'leert' dan de Bijbel, dat de wet je tegen zonde beschermd? In de wet wordt aangegeven op welke wijze je met de zonde moet omgaan, zodat je geen regel overtreedt en niet gestraft wordt.

De enige conclusie, die ik dan kan trekken, is dat de betreffende wet een specifieke zonde niet (h)erkent en dus ook niet omschrijft.

Ik geef een voorbeeld: "In Engeland moet je links rijden en in Nederland moet je rechts rijden".


Sorry @Hetairos , ik heb geen flauw benul wat je wil zeggen en waar je naartoe wilt.  Seksueel misbruikte kinderen die op hun 18e de moed hebben zelfstandig aangifte te gaan doen bij de politie uitsluiten en op straat zetten is niet alleen niet des Christus, het is des duivels. Hadassah heeft in het interview met Humberto aangegeven dat dat een van haar trauma’s is: worden uitgesloten alsof zij een dader is, terwijl ze slachtoffer is. En de gehele gemeenschap die haar doodzwijgt en op straat heeft gezet maakte zich schuldig.
 

Link to comment
Share on other sites

Mattheüs 25

[31] Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. [32] Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; [33] de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. [34] Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. [35] Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, [36] Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” [37] Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? [39] Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” [40] En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” [41] Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. [42] Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. [43] Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.” [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?” [45] En Hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” [46] Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
 

Eenvoudig te vertalen naar de situatie van Hadassah: “ Ik was seksueel misbruikt en jullie gooiden Mij eruit en zwegen Mij dood”.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Flawless victory said:

Sorry @Hetairos , ik heb geen flauw benul wat je wil zeggen en waar je naartoe wilt.  Seksueel misbruikte kinderen die op hun 18e de moed hebben zelfstandig aangifte te gaan doen bij de politie uitsluiten en op straat zetten is niet alleen niet des Christus, het is des duivels. Hadassah heeft in het interview met Humberto aangegeven dat dat een van haar trauma’s is: worden uitgesloten alsof zij een dader is, terwijl ze slachtoffer is. En de gehele gemeenschap die haar doodzwijgt en op straat heeft gezet maakte zich schuldig.

Ik besef dat mijn reactie niet duidelijk was, mea culpa!

In mijn reactie ging ik in op de 'gedachte dat 'een algemeen geldende leer tegen zonde beschermt'.

Sorry, dat ik me in jullie gesprek heb gemengd, dat was niet wijs van me.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Hetairos said:

Ik besef dat mijn reactie niet duidelijk was, mea culpa!

In mijn reactie ging ik in op de 'gedachte dat 'een algemeen geldende leer tegen zonde beschermt'.

Sorry, dat ik me in jullie gesprek heb gemengd, dat was niet wijs van me.


Neem alsjeblieft gerust deel aan het gesprek. Ik begrijp gewoon je punt niet. Bedoel je dat de JG het jarenlange seksueel misbruik van Hadassah door haar oom en tante (haar vader heeft de naaktfoto’s die haar oom ook nog gemaakt had, gezien) niet erkent omdat er geen twee getuigen bij zijn geweest? En vergelijk je dat met links rijden of rechts rijden??? Of bedoel je dat ze haar mond maar had moeten houden omdat dat de regels zijn in “Engeland”?? Ik begrijp er echt niks van. Zij is als kindje geboren in de sekte dus zij had geen keus.

Ik heb gisteren de hele documentaire bekeken op videoland. Ik heb het veertien dagen gratis proefabonnement genomen om de driedelige docu te kunnen zien. Het woord schrijnend dekt de lading niet.

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Flawless victory said:

.... Of bedoel je dat ze haar mond maar had moeten houden omdat dat de regels zijn in “Engeland”?? 

Nee, ik wilde niet mijn mening over het onderwerp geven. Ik wilde enkel de vraag stellen: "beschermt een algemeen geldende leer tegen de zonde?". Dat is echter een vraag waar je met elkaar een hele (ander!) boom - misschien wel een bos - over kunt opzetten.

Ik besefte dat niet voldoende toen ik de vraag stelde. Jouw reactie maakte me duidelijk dat de vraag niet past binnen het kader van het topic.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

46 minutes ago, Hetairos said:

Nee, ik wilde niet mijn mening over het onderwerp geven. Ik wilde enkel de vraag stellen: "beschermt een algemeen geldende leer tegen de zonde?". Dat is echter een vraag waar je met elkaar een hele (ander!) boom - misschien wel een bos - over kunt opzetten.

Ik besefte dat niet voldoende toen ik de vraag stelde. Jouw reactie maakte me duidelijk dat de vraag niet past binnen het kader van het topic.

Okay, bedankt voor je toelichting. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...