Jump to content
Bazuinen

Is er maar één God


Recommended Posts

De volgende tekst zegt dat er maar één God is en wel de Vader, 1 Kor 8:6:
"toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem."
Zie ook Efeze 4:6: "één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is."
Maar is er meer? Ja er is meer.
In Joh 1 maakt de schrijver duidelijk dat Jezus Christus ook God is, zie het tekstverband waarin Johannes (de schrijver) ons uitlegt dat Jezus van Nazareth zelf ook God is. Daarnaast is de Heilige Geest ook God en dat blijkt uit de volgende teksten. Genesis 1:2 vertelt dat Gods Geest over de wateren zweeft. Daarbij is sprake van een vrouwelijk enkelvoud. Letterlijk vertaalt staat er: "en de geest van elohiem, zij zweefde over de wateren". Omdat het niet over de Zoon (Jezus) of de Vader gaat, immers het betreft een vrouwelijke geest, betreft het de Heilige Geest waaruit wij ook geboren kunnen worden zoals blijkt uit Joh 3:6:
"Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest."
Zo kunnen wij dus uit de geest geboren worden zoals het kinderen van God betaamd. Het geboren doen worden is geen mannelijke maar een vrouwelijke eigenschap zoals wij uit de schepping kunnen leren, en dat verwijst naar het karakter van God zelf (Zie Rom 1:20). En de schrift kan niet gebroken worden.
Dus er zijn drie Goden.
Zelfs spreekt Psalm 82 over "goden", zie vers 1 en vers 6
(resp. "God staat in de vergadering van God," en "Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; Hij oordeelt te midden van de goden)
waar hij over mensen en tegelijkertijd over engelen spreekt (het betreft dus beiden) zoals blijkt uit de volgende teksten:
Enerzijds betrekt Jeuzs het op mensen, namelijk zij tot wie deze tekst spreekt, en dat zijn zij tot wie de Geest (God) door deze tekst uitleg geeft. Hij doelt daarmee dus op mensen en dat blijkt ook uit het feit dat hij het in de context op zichzelf als mens betrekt ter verdediging van zichzelf. Joh 10:34:
"Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?"
Anderzijds betreft het engelen zoals in Job 1:6: "Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam."
In deze tekst betreft het dus engelen die hun opwachting bij God maken.
En nu zijn we weer terug bij het begin waarbij 1 Kor 8 waarin het over de ene God de Vader gaat tevens stelt dat er vele goden zijn, waarbij hij bevestigd dat deze zowel in de hemel als op aarde kunnen zijn (engelen dan wel mensen):
1 Kor 8:5,6: "Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.
Als er dan sprake is van een drie-eenheid (waarnaast ook nog eens mens en engel als goden benoemd worden) waarom wordt de Vader dan één God genoemd door Paulus?
Omdat de Vader de allerhoogste is en wij leren bidden tot de enige God, de Vader, zoals Jezus ons leert in het onze Vader: Lukas 11:2: "Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt."


 

Link to comment
Share on other sites

Heel mooi topic @Barnabas en heel mooi geschreven. Wij zijn het eens, daarbij werd mij nooit de Drie-eenheid geleerd, en daar kom ik dus wijselijk ook niet tegenop. Maar tegelijkertijd staat de Heer Jezus Christus bij mij op 1. En merkwaardig genoeg voelt dat niet alleen goed, het is volstrekt logisch, maar bovenal zet de Bijbel Zijn Naam bovenaan op 1, en niet zonder reden. Feitelijk draait alles alleen om Hem. 

Wat ik concludeer is dit:

De Vader, God, de Heilige Geest, Hij is Heilig, Hij is Volmaakt, Hij is Eeuwig Leven, en vul nog tal van andere heerlijkheden aan. Maar wij, de mensheid door alle eeuwen heen hebben daar niets aan, omdat Hij voor ons ontoegankelijk is! Niemand kan Hem zien, aanraken of zelfs maar in Zijn directe nabijheid zijn, en dat komt niet door Hem maar dat ligt aan de zondige mens.

Dan komt de Heer Jezus Christus vanuit de hemel in de wereld!

• Alles aan Hem is van vóór Zijn geboorte heilig, Zijn Geest is Heilig, Zijn Naam is Heilig, Zijn Lichaam is Heilig, en Zijn Evangelie is heilig.

• Zijn geboorte in het vlees is heilig, Zijn Lichaam van 'vlees en benen' is Heilig, Zijn natuur is Heilig, en Zijn Woorden zijn Heilig.

• Het zal iedereen duidelijk zijn, dat nu Hij op Gods Troon zit, Hij niets anders dan bewezen heeft ook nu volkomen Heilig te zijn.

Waarom is dit zo onuitsprekelijk belangrijk? Als een zondig of ziek mens de Heilige aanraakt, dan herstelt hij! Zijn/haar zonden zijn weg, en de ziekte genezen! Die Heilige is Jezus Christus.

Als wij dus tot "God" willen naderen, maar dat echt niet kunnen, ook niet door godsdienst, ookal denkt men van wel! En wij mensen de facto gedoemd zouden zijn altoos in onze ellende van de dood te blijven. En dan is daar de Heer Jezus Christus, Verlosser van zonden, Geneesheer, Naam boven alle Naam, Eniggeboren waarachtige God! De Heilige, de Allerhoogste van alle Eeuwigheid! Dan is voor u, voor mij en voor ieder goedwillend mens, het aanbidden van de Heilige God en het ontvangen van waarlijk Leven en overvloed, wel erg gemakkelijk geworden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Jahu said:

Heel mooi topic @Barnabas en heel mooi geschreven. Wij zijn het eens, daarbij werd mij nooit de Drie-eenheid geleerd, en daar kom ik dus wijselijk ook niet tegenop. Maar tegelijkertijd staat de Heer Jezus Christus bij mij op 1. En merkwaardig genoeg voelt dat niet alleen goed, het is volstrekt logisch, maar bovenal zet de Bijbel Zijn Naam bovenaan op 1, en niet zonder reden. Feitelijk draait alles alleen om Hem. 

Wat ik concludeer is dit:

De Vader, God, de Heilige Geest, Hij is Heilig, Hij is Volmaakt, Hij is Eeuwig Leven, en vul nog tal van andere heerlijkheden aan. Maar wij, de mensheid door alle eeuwen heen hebben daar niets aan, omdat Hij voor ons ontoegankelijk is! Niemand kan Hem zien, aanraken of zelfs maar in Zijn directe nabijheid zijn, en dat komt niet door Hem maar dat ligt aan de zondige mens.

Dan komt de Heer Jezus Christus vanuit de hemel in de wereld!

• Alles aan Hem is van vóór Zijn geboorte heilig, Zijn Geest is Heilig, Zijn Naam is Heilig, Zijn Lichaam is Heilig, en Zijn Evangelie is heilig.

• Zijn geboorte in het vlees is heilig, Zijn Lichaam van 'vlees en benen' is Heilig, Zijn natuur is Heilig, en Zijn Woorden zijn Heilig.

• Het zal iedereen duidelijk zijn, dat nu Hij op Gods Troon zit, Hij niets anders dan bewezen heeft ook nu volkomen Heilig te zijn.

Waarom is dit zo onuitsprekelijk belangrijk? Als een zondig of ziek mens de Heilige aanraakt, dan herstelt hij! Zijn/haar zonden zijn weg, en de ziekte genezen! Die Heilige is Jezus Christus.

Als wij dus tot "God" willen naderen, maar dat echt niet kunnen, ook niet door godsdienst, ookal denkt men van wel! En wij mensen de facto gedoemd zouden zijn altoos in onze ellende van de dood te blijven. En dan is daar de Heer Jezus Christus, Verlosser van zonden, Geneesheer, Naam boven alle Naam, Eniggeboren waarachtige God! De Heilige, de Allerhoogste van alle Eeuwigheid! Dan is voor u, voor mij en voor ieder goedwillend mens, het aanbidden van de Heilige God en het ontvangen van waarlijk Leven en overvloed, wel erg gemakkelijk geworden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooi geschreven.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...