Jump to content
Bazuinen

Het hart van de Heere.


Recommended Posts

Eerst over het hart van de Farao:
Mozes volgde het hart van de Heere en toonde gehoorzaamheid aan hem zoals het een goed dienstknecht van de Heere betaamd. Hij werd gezonden naar de Farao omdat deze zijn volk in gevangenschap hield en stelde hem, samen met zijn broertje Aäron, tegenover de Farao die op zijn tovenaars vertrouwde. Zij waren in staat stokken te veranderen in slangen, maar Mozes, die daaraan voorafgaand zijn staf door de magie van de Heere zelf in een sterkere slang had veranderd, deed het wonder voor en was sterker. Maar de Farao wees het hart van de Heere af, want de stem van God die Mozes de opdracht had gegeven was uit het hart van God,  daarom volgde hij de stem van God en Mozes werd baas. En God verharde vervolgens het hart van de Farao omdat deze op zijn tovenarij vertrouwde, maar dat was niet de wil van de Heere die hem de opdracht had gegeven zijn volk netjes te behandelen. Zo werd het hart van de Farao verhard en kwamen de plagen over hem totdat uiteindelijk zijn erfgenaam, zijn oudste zoon het leven liet. Daarom verharde God zijn hart. Tenslotte werd het volk bevrijd door de Heere en werd Mozes koning over Israël. Staat er niet geschreven dat Mozes koning was van Jesurun?
Nabal deed ook de duivel na toen hij aannam dat David van de duivel was. Maar zijn vrouw Abigail was een vrouw van de Heere die wel inzicht had en voorkwameen bloedbad omdat zij wel gastvrijheid wou en David zegenen met zijn beloning. Want David had er voor gezorgd dat de mannen van Nabal en hij zelf gevrijwaard waren van bandieten die zijn bezit wilden roven. Zoals in boek van Job staat dat hij heel zijn bezit kwijtraakte vanwege het oordeel van de Heere waarover het boek handelt. Want de stem van de Heere spreekt, maar Job had daar geen acht op geslagen en daarom raakte hij zijn bezit kwijt. Zie de rede van Elihu waar staat dat de reden was dat er geen acht werd geslagen op Zijn woord. Maar de Heere sprak tot Job en Job aanvaarde zijn boetekleed en werd weer gezond en keerde terug tot het rijk der levenden. Zie het boek van Job.
Dus Nabal weigerde het woord van de Heere in zijn hart te aanvaarden en werd gestraft toen David vanuit zijn bezit beloond was voor zijn defensieve werk, en toen de heer Nabal hoorde dat zijn bezit (ten onrechte meende hij) weggegeven had werd hij door God geslagen met een hartaanval, Zo handelt de Heere.
Maar er staat geschreven (Spreuken 3:5): "Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken."
Wie zo doet en inzicht verwerft naar het woord des Heeren zal leven en niet sterven. want zo is het hart van de Heere die Mozes opdracht gaf zijn volk leven te brengen.
Maar de dwaas zegt in zijn hart, en Nabal betekent dwaas, zoals Abigaïl die zijn vrouw was, fijntjes opmerkt: Er is geen God. (Psalm 14:1). De naam Nabal is immers Hebreeuws en betekent "dwaas".
Maar wie een ander (ten onrechte) dwaas noemt zal ten prooi vallen aan het hellevuur zoals Jezus zelf verklaart. (zie Mattheüs 5:22). Wanneer dus een man zonder te weten wat schizofrenie inhoud en toch een ander gek verklaart (en openlijk dwaas noemt) vervalt hij aan het hellevuur.

Link to comment
Share on other sites

Vervolg:

Er staat in Spreuken 4:23: "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven."
Wanneer het hart koud en versteend wordt worden wij beroofd van het leven en ligt de dood op de loer.
Maar God wil een zacht hart geven, waarin hij leeft, een hart van vlees dat warm is, zoals de Heer warm is en de Heere aanbidt, zie Ezechiël 15:19: "Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn."
Dan woont Chrisus in ons hart en leven wij want alleen door Christus kunnen wij de wet vervullen en naar zijn voorbeeld wandelen. Dan leven wij.
Daarom staat er: Efeze 3:14-17:
"Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,"
Dus Paulus bidt opdat de harten van zijn kinderen gevuld worden met de Heere Jezus Christus opdat het leven in uw harten is. Immers is Christus het leven.
Zie Johannes 14:6: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." UItspraak van Jezus Christus.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...