Jump to content
Bazuinen

Eindtijdnieuws


Recommended Posts

We leven in een interessante tijd in het licht van bijbelprofetie. Het is gereed: Israël heeft een gigantisch altaar gebouwd voor het offeren van de rode vaars.  Volgens Bijbelse overlevering moeten Joodse priesters zich wassen met de as van de rode vaars voordat ze hun taken in de tempel kunnen verrichten. Dit betekent dus dat Israël van plan is binnenkort de derde tempel te bouwen.  Een naar mijn mening interessante korte video.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Goed dat we hier over de eindtijd kunnen praten. Die rode vaars moet voldoen aan strenge normen voordat deze geslacht mag worden. Zo mag ze bijvoorbeeld nooit voor arbeid gebruikt zijn. De as wordt ook gebruikt in een reinigingsritueel voor de hele gemeenschap. Numeri 19.

Van Mozes tot de tweede tempel zijn er maar 9 rode vaarzen geofferd voor de tempel Als men opnieuw zou offeren voor de tempelpriesters, staan we dichterbij de derde tempel dan we denken. Ik blijf het vreemd vinden dat zulke rituelen daaraan bijdragen.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 3/15/2024 at 11:28 AM, Beer said:

Goed dat we hier over de eindtijd kunnen praten. Die rode vaars moet voldoen aan strenge normen voordat deze geslacht mag worden. Zo mag ze bijvoorbeeld nooit voor arbeid gebruikt zijn. De as wordt ook gebruikt in een reinigingsritueel voor de hele gemeenschap. Numeri 19.

Van Mozes tot de tweede tempel zijn er maar 9 rode vaarzen geofferd voor de tempel Als men opnieuw zou offeren voor de tempelpriesters, staan we dichterbij de derde tempel dan we denken. Ik blijf het vreemd vinden dat zulke rituelen daaraan bijdragen.


Ik ben het met je eens dat die offerrituelen vreemd overkomen. Maarja, dat was en is nog de Joodse godsdienst. Je kunt daaraan zien dat ze de Heere Jezus echt nog niet herkend hebben.   Het schijnt zo te zijn dat het aanstaande offeren van de rode vaars een aanleiding zijn geweest voor de aanslagen door Hamas op 7 oktober.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Een hele korte video (een short) van YT als een reminder of we bereid zijn om voor Christus te sterven. Het is een Rooms katholieke spreker, die ik regelmatig graag beluister. Ik ben het niet altijd met hem eens maar ik mag hem meestal graag horen.
 

 

Link to comment
Share on other sites

Er gaan geruchten dat de Joden een rode vaars willen gaan offeren in april.  Volgens een woordvoerder van Hamas waren de rode vaarzen een van de belangrijkste redenen voor de inval in Israël van 7 oktober jl.

 


In een tekstbericht op YouTube stond te lezen dat Israël ook al bezig is om een jonge “Cohen” te trainen die het ritueel moet uitvoeren.  Waarom de naam “Cohen” van belang is zou ik niet weten, maar ik denk dat dat misschien een naam is die te herleiden valt tot de Levieten.

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Flawless victory said:

Er gaan geruchten dat de Joden een rode vaars willen gaan offeren in april.  Volgens een woordvoerder van Hamas waren de rode vaarzen een van de belangrijkste redenen voor de inval in Israël van 7 oktober jl.

 


In een tekstbericht op YouTube stond te lezen dat Israël ook al bezig is om een jonge “Cohen” te trainen die het ritueel moet uitvoeren.  Waarom de naam “Cohen” van belang is zou ik niet weten, maar ik denk dat dat misschien een naam is die te herleiden valt tot de Levieten.

Ik vrees dat dit nepnieuws is, afkomstig van de vijanden van Israël. In de islamitische wereld wordt het gerucht verspreid dat de joden de Al Aqsa moskee willen afbreken om daar de nieuwe tempel te bouwen. De bedoeling daarvan is om haat en gewapende strijd tegen het Joodse volk aan te wakkeren. Er is weliswaar een beweging die de tempel wil herbouwen en daar voorbereidingen voor aan het treffen is maar er is nog geen tempel en geen altaar en de tempeldienst met de daaraan verbonden offers zijn daarom gewoonweg niet mogelijk. De naam Cohen (met zijn vele verbasteringen zoals Kohn, Kahn, Kaan e.a.) is afkomstig van een Joodse priesterstam die de tempeldienst verrichtte. De Cohens worden geacht daar nakomelingen van te zijn. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Willempie said:

Ik vrees dat dit nepnieuws is, afkomstig van de vijanden van Israël. In de islamitische wereld wordt het gerucht verspreid dat de joden de Al Aqsa moskee willen afbreken om daar de nieuwe tempel te bouwen. De bedoeling daarvan is om haat en gewapende strijd tegen het Joodse volk aan te wakkeren. Er is weliswaar een beweging die de tempel wil herbouwen en daar voorbereidingen voor aan het treffen is maar er is nog geen tempel en geen altaar en de tempeldienst met de daaraan verbonden offers zijn daarom gewoonweg niet mogelijk. De naam Cohen (met zijn vele verbasteringen zoals Kohn, Kahn, Kaan e.a.) is afkomstig van een Joodse priesterstam die de tempeldienst verrichtte. De Cohens worden geacht daar nakomelingen van te zijn. 

Bedankt voor de info over de naam Cohen. Interessant.  Het bericht over de rode vaars en Hamas is geen nepnieuws.  Het feit dat ze meerdere rode vaarzen hebben die in hun derde jaar zijn wijst erop dat ze de derde tempel willen gaan bouwen:

Het veiligstellen van een potentiële onberispelijke rode vaars is de sleutel tot de eerste stappen van het herstarten van de Tempeldienst, wat de verwijdering van de Al-Aqsa Moskee, de wederopbouw van de Tempel en, uiteindelijk, de terugkeer van de Tempelberg onder Joodse controle impliceert.

De huidige poging om de Tempel te herbouwen wordt niet gesteund door de Israëlische regering of universeel gesteund binnen het Jodendom, maar de stap naar het uitvoeren van de geheimzinnige ceremonie van de rode vaars impliceert niet alleen een terugkeer naar de dienst van de Heilige Tempel; het wijst op de nabijheid van de Messias en de uiteindelijke verlossing van Israël. Van het geloof dat de Messias zelf de tiende rode vaars zal voorbereiden tot aan de verwijzingen tijdens de ceremonie naar de opstanding van de doden, is het geen verrassing dat de huidige onrust in het Heilige Land terug te voeren is op de voorbereiding van de rode vaars.”

 

https://radioisrael.nl/hamas-zegt-dat-rode-vaarzen-de-aanval-van-7-oktober-hebben-uitgelokt/

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Flawless victory said:

Bedankt voor de info over de naam Cohen. Interessant.  Het bericht over de rode vaars en Hamas is geen nepnieuws.  Het feit dat ze meerdere rode vaarzen hebben die in hun derde jaar zijn wijst erop dat ze de derde tempel willen gaan bouwen:

Het veiligstellen van een potentiële onberispelijke rode vaars is de sleutel tot de eerste stappen van het herstarten van de Tempeldienst, wat de verwijdering van de Al-Aqsa Moskee, de wederopbouw van de Tempel en, uiteindelijk, de terugkeer van de Tempelberg onder Joodse controle impliceert.

De huidige poging om de Tempel te herbouwen wordt niet gesteund door de Israëlische regering of universeel gesteund binnen het Jodendom, maar de stap naar het uitvoeren van de geheimzinnige ceremonie van de rode vaars impliceert niet alleen een terugkeer naar de dienst van de Heilige Tempel; het wijst op de nabijheid van de Messias en de uiteindelijke verlossing van Israël. Van het geloof dat de Messias zelf de tiende rode vaars zal voorbereiden tot aan de verwijzingen tijdens de ceremonie naar de opstanding van de doden, is het geen verrassing dat de huidige onrust in het Heilige Land terug te voeren is op de voorbereiding van de rode vaars.”

 

https://radioisrael.nl/hamas-zegt-dat-rode-vaarzen-de-aanval-van-7-oktober-hebben-uitgelokt/

Even een vraag tussendoor vanwege het noemen van de herbouw van de tempel.

Toen Paulus op de Areópagus stond en de mannen van Athene toesprak, toen zei hij over de waarachtige God dit:

 Han 17:24 SV 

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

Denkt u @Flawless victory dat straks gaat blijken dat deze woorden van de apostel niet waar zijn, en dat de Schepper van hemel en aarde dan wel in een tempel van natuursteen gaat wonen?

 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Flawless victory said:

Het bericht over de rode vaars en Hamas is geen nepnieuws.

Dat is inderdaad geen nepnieuws. Wat wel nepnieuws is, is dat de Joden van plan zouden zijn om in april een rode vaars te gaan offeren en de Al Aqsa moskee af te breken.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Jahu said:

Even een vraag tussendoor vanwege het noemen van de herbouw van de tempel.

Toen Paulus op de Areópagus stond en de mannen van Athene toesprak, toen zei hij over de waarachtige God dit:

 Han 17:24 SV 

24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

Denkt u @Flawless victory dat straks gaat blijken dat deze woorden van de apostel niet waar zijn, en dat de Schepper van hemel en aarde dan wel in een tempel van natuursteen gaat wonen?

 

Dat wordt allemaal duidelijk als je de hele Bijbel gaat lezen i.p.v. losstaande teksten. Salomo, die de eerste tempel bouwde, zei hetzelfde als Paulus.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Willempie said:

Dat wordt allemaal duidelijk als je de hele Bijbel gaat lezen i.p.v. losstaande teksten. Salomo, die de eerste tempel bouwde, schreef hetzelfde als Paulus.

Inderdaad wij lezen de hele Bijbel, dus óók Handelingen 17:24. Vandaar dat mijn vraag blijft staan.

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Jahu said:

Inderdaad wij lezen de hele Bijbel, dus óók Handelingen 17:24. Vandaar dat mijn vraag blijft staan.

Als je dan ook nog leest wat Salomo hier over te melden had is je vraag beantwoord. 

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Willempie said:

Als je dan ook nog leest wat Salomo hier over te melden had is je vraag beantwoord. 

Salomo neemt geen deel aan het forum, u wel.

U mag beantwoorden waarom Paulus in Han.17:24 zegt: 'Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt'.

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Jahu said:

U mag beantwoorden waarom Paulus in Han.17:24 zegt: 'Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt'.

Dat zegt hij omdat dat zo is. De mensen die Paulus toesprak meenden dat hun goden in de door hen gebouwde tempels woonden. Ze dachten zelfs dat de door hen gebouwde beelden in de tempels die goden waren.

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago, Willempie said:

Dat zegt hij omdat dat zo is. De mensen die Paulus toesprak meenden dat hun goden in de door hen gebouwde tempels woonden. Ze dachten zelfs dat de door hen gebouwde beelden in de tempels die goden waren.

Ja dat ben ik met u eens, dat heeft Paulus daar bedoeld. Maar dat geldt nu nog steeds, nog steeds woont God niet in de Griekse, in de Romeinse, of in de Maya-tempels, maar óók niet in een met stenen gebouwde tempel in Jeruzalem!

Dat zegt niet alleen Paulus, dat zegt ook Stefanus toen die door de Joden in Jeruzalem werd gestenigd. (Handelingen 7:48)

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Jahu said:

Ja dat ben ik met u eens, dat heeft Paulus daar bedoeld. Maar dat geldt nu nog steeds, nog steeds woont God niet in de Griekse, in de Romeinse, of in de Maya-tempels, maar óók niet in een met stenen gebouwde tempel in Jeruzalem!

Dat zegt niet alleen Paulus, dat zegt ook Stefanus toen die door de Joden in Jeruzalem werd gestenigd. (Handelingen 7:48)

De tempel in Jeruzalem heeft een uiterst belangrijke functie in Gods plan. Dat kun je in de Bijbel lezen. De gelovige Joden beschouwen de tempel als een afschaduwing van het hemelse. Er staan tientallen profetieën in de Bijbel die ons vertellen dat de tempel in Jeruzalem herbouwd gaat worden. Zelfs de afmetingen van die nieuwe tempel worden exact vermeld. 

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Willempie said:

De tempel in Jeruzalem heeft een uiterst belangrijke functie in Gods plan. Dat kun je in de Bijbel lezen. De gelovige Joden beschouwen de tempel als een afschaduwing van het hemelse.

Bewust laat ik uw antwoord in twee gedeelten uiteenvallen, om zo de twee eerste zinnen extra aandacht te geven. Aan het slot van de eerste zin zou ik het woordje "geweest" willen toevoegen. Het grote belang van het offeren in de tempel is voorbij, immers, de Heer Jezus Christus heeft met Zijn eigen Lichaam het volmaakte Offer gebracht. Zijn Offer en Zijn bloed zijn afdoende voor alle zonden en voor alle tijden. Er zijn nu in het geheel geen offers meer nodig, en om die reden dus ook geen altaar, en geen tempel! De Heer Jezus heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Heb.9:12)

Met de gelovige Joden bedoelt u hen die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, zoal bv. de apostelen. Juist die apostelen bevestigen dat de bovengenoemde realiteit van het bloed van de Heer Jezus Christus de nieuwe realiteit is geworden, het oude, de afschaduwing met tempel en tempeldienst heeft afgedaan. Over die Nieuw Testamentische realiteit schrijft Paulus in bovengenoemde Hebreeën tekst, en ook Johannes in Openbaringen.

 

7 minutes ago, Willempie said:

Er staan tientallen profetieën in de Bijbel die ons vertellen dat de tempel in Jeruzalem herbouwd gaat worden. Zelfs de afmetingen van die nieuwe tempel worden exact vermeld. 

Ik zie dat u andermaal de term "tientallen" gebruikt, zoals u dat ook deed toen ik u vroeg om dan één tekst te noemen waar staat dat de Heer Jezus Christus niet God was in Zijn dagen in het vlees. Daar heeft u niet op geantwoord, maar dat terzijde. Het valt mij overigens wel op dat u uw commentaar niet van Bijbelplaatsen voorziet, het is dan lastig om specifiek te reageren. Maar bovendien, die Bijbelplaatsen die u in gedachten heeft zouden dus ook, of misschien wel juist, over de hemelse tempel kunnen gaan, ipv die met natuurteen gebouwd op de aarde. Ik lees met name in de oude profeten wat de Heer Jezus en Zijn apostelen ook zeggen, daarvan geef ik enkele voorbeelden:

1Ko 8:27 SV Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb!

Jes 66:1 SV Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

Als de Allerhoogste God dus niet woont in wat men met handen maakt (Han.17:24), en het ultieme Offer van de Heer Jezus Christus volstaat (Heb.9:11), wat moeten wij dan nog met een stenen gebouw?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...