Jump to content
Bazuinen

Kort door de Bocht: Het Koninkrijk van God


Recommended Posts

Het Koninkrijk van God

Naar mijn mening, is het Koninkrijk van God, het overkoepelende thema van de Christelijke Bijbel. Dit Koninkrijk groeit in omvang (kwantiteit) en in kracht (kwaliteit), totdat het koninkrijk van deze wereld door het Koninkrijk van God is vervangen. Ik schrijf bewust: koninkrijk van deze wereld en niet koninkrijken. Met koninkrijk, verwijs ik naar het denksysteem, dat elk mens, sinds de het begin van de schepping in z’n greep heeft.

Het Koninkrijk in het Verleden

Het verleden begint bij de schepping van hemel & aarde en betreft de voorbereiding van het Koninkrijk van God.

Het Koninkrijk in het Heden

Het Koninkrijk van God wordt gebouwd in de onzienlijke wereld, vanaf de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus .

Het Koninkrijk in Eeuwigheid

Koning Jezus zal de heerschappij van het Koninkrijk aan God de Vader overdragen en dan zal de eeuwigheid beginnen.

God de Vader

Het Koninkrijk komt tot volkomenheid wanneer God de Vader alles in allen (de Gemeente) zal zijn en de schepping van de vergankelijkheid zal zijn bevrijd.

De Zoon Jezus Christus

De Eerstgeborene van de mensheid, die het Koninkrijk in eeuwigheid bewoont.

De Heilige Geest

De Heilige Geest begeleidt de bewoners van het Koninkrijk naar de volkomenheid.

NB: Ik heb geen verwijzingen (referenties) naar de Bijbel opgenomen. Degenen die graag met de Bijbel in de hand, het gesprek willen voeren, kunnen een eigen topic openen in de betreffende rubriek op Bazuinen. Om deze reden plaats ik de opmerkingen als hierboven genoemd, in ‘Babbel’.

Link to comment
Share on other sites

Hoi @Flawless victory,

Leuk om je nu hier op Bazuinen tegen te komen.

Mijn visie op het duizendjarige rijk en mijn visie op het Koninkrijk kan ik eigenlijk niet in een paar regels verwoorden. Ik wil je dan ook voorstellen binnen de rubriek 'Bijbelstudie' te doen. Hier in 'Babbel' kunnen we, denk ik, meer een soort koffietafel gesprekken voeren, zonder ons direct te (moeten?) beroepen op wat er in de Bijbel geschreven staat en hoe we dat (moeten?) begrijpen); het bespreken (exegese) is daar meer op z'n plaats.

Ik zal aldaar wel een opzetje geven. Zie ik je daar dan terug?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Hallo @Hetairos  sorry voor de late reactie.  Het topic had ik een beetje uit het oog verloren. Fijn om jou ook hier te lezen.  
Ik had echter mijn reactie expres in Babbel gezet.  Zelf heb ik niet zo’n bijbelteksttijger wat dit onderwerp betreft. Ik was gewoon benieuwd waar jij het duizendjarige rijk plaatste. Zelf ben ik een pré-millennialist. Ik geloof dus dat Jezus na de zevenjarige verdrukking terugkomt op de aarde, de duivel gebonden wordt en dat Jezus met de Zijnen dan duizend jaar gaat regeren op aarde. Het merendeel van het christendom is tegenwoordig volgens mij a-millenialistisch.  https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring-201-6-2-het-duizendjarig-rijk-12697 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 3/23/2024 at 6:18 PM, Flawless victory said:

Hallo @Hetairos  sorry voor de late reactie.  Het topic had ik een beetje uit het oog verloren. Fijn om jou ook hier te lezen.  
Ik had echter mijn reactie expres in Babbel gezet.  Zelf heb ik niet zo’n bijbelteksttijger wat dit onderwerp betreft. Ik was gewoon benieuwd waar jij het duizendjarige rijk plaatste. Zelf ben ik een pré-millennialist. Ik geloof dus dat Jezus na de zevenjarige verdrukking terugkomt op de aarde, de duivel gebonden wordt en dat Jezus met de Zijnen dan duizend jaar gaat regeren op aarde. Het merendeel van het christendom is tegenwoordig volgens mij a-millenialistisch.  https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring-201-6-2-het-duizendjarig-rijk-12697 

Ook ik ben laat met m'n reactie, @Flawless victory, maar op Bazuinen is dat niet zo'n probleem, toch?

Ik denk over het 'Het duizendjarig rijk' het volgende (kort door de bocht).

Jezus is opgestaan en heeft zich sindsdien op de troon gezet. Die troon is een symbool voor heerschappij (rijk). Die heerschappij duurt tot op heden.

Duizend is een aanduiding dat iets lang nodig heeft, maar wel (op enig moment) wordt begrenst. Ik versta dat een beetje als volgt: 10 is het getal van de mens. Het getal drie is het getal van de volheid. Duizend jaren duidt dan op de periode dat Christus over de mensheid Zijn heerschappij (koningschap) uitoefent. Duizend jaar is dan symbolisch en duurt tot het moment dat elke knie zich voor Hem heeft gebogen.

Ik leg het boek Openbaring in feite symbolisch uit. Er valt dus nog heel veel over te zeggen en je zult het niet snel met me eens zijn. Ik vind dat echter geen probleem, want de zaken ontwikkelen zich in de toekomst toch zoals God dat heeft bedacht; of ik het er nu mee eens ben of niet.

Link to comment
Share on other sites

On 6/5/2024 at 9:57 AM, Hetairos said:

Ook ik ben laat met m'n reactie, @Flawless victory, maar op Bazuinen is dat niet zo'n probleem, toch?

Ik denk over het 'Het duizendjarig rijk' het volgende (kort door de bocht).

Jezus is opgestaan en heeft zich sindsdien op de troon gezet. Die troon is een symbool voor heerschappij (rijk). Die heerschappij duurt tot op heden.

Duizend is een aanduiding dat iets lang nodig heeft, maar wel (op enig moment) wordt begrenst. Ik versta dat een beetje als volgt: 10 is het getal van de mens. Het getal drie is het getal van de volheid. Duizend jaren duidt dan op de periode dat Christus over de mensheid Zijn heerschappij (koningschap) uitoefent. Duizend jaar is dan symbolisch en duurt tot het moment dat elke knie zich voor Hem heeft gebogen.

Ik leg het boek Openbaring in feite symbolisch uit. Er valt dus nog heel veel over te zeggen en je zult het niet snel met me eens zijn. Ik vind dat echter geen probleem, want de zaken ontwikkelen zich in de toekomst toch zoals God dat heeft bedacht; of ik het er nu mee eens ben of niet.

Hallo @Hetairos,  hartelijk dank voor het delen van je visie. 👍 We zullen het daar inderdaad niet over eens worden,  - onze standpunten (een preterist en een premillennialist)kunnen op dat gebied niet verder uit elkaar liggen, - maar inderdaad, alles gebeurt toch volgens Gods raadsbesluit.  Nu kan ik je openingsbericht beter plaatsen. 

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Flawless victory said:

Hallo @Hetairos,  hartelijk dank voor het delen van je visie. 👍 We zullen het daar inderdaad niet over eens worden,  - onze standpunten (een preterist en een premillennialist)kunnen op dat gebied niet verder uit elkaar liggen, - maar inderdaad, alles gebeurt toch volgens Gods raadsbesluit.  Nu kan ik je openingsbericht beter plaatsen. 

Ik ben geen 'preterist'. Waarom plak je mij dit label dan wel op? Geeft dat jouw de mogelijkheid om dat wat ik schrijf alvast te filteren op basis van jouw visie? Maar dan blijft er niets over van wat IK bedoel te zeggen.

Met jouw laatste opmerking: "inderdaad, alles gebeurt toch volgens Gods raadsbesluit" ben ik het uiteraard eens, maar mij bekruipt nu het 'gevoel' dat zich ook hier een addertje onder het gras bevindt. PS: Je schreef dit ook aan mij in een reactie op een topic van mij!

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Hetairos said:

Ik ben geen 'preterist'. Waarom plak je mij dit label dan wel op? Geeft dat jouw de mogelijkheid om dat wat ik schrijf alvast te filteren op basis van jouw visie? Maar dan blijft er niets over van wat IK bedoel te zeggen.

Met jouw laatste opmerking: "inderdaad, alles gebeurt toch volgens Gods raadsbesluit" ben ik het uiteraard eens, maar mij bekruipt nu het 'gevoel' dat zich ook hier een addertje onder het gras bevindt. PS: Je schreef dit ook aan mij in een reactie op een topic van mij!

Okay, ik ga je toch niet negeren, jij hebt ook de moeite genomen te antwoorden, dus ik pak de draad weer op. Ik dacht dat jij een preterist was omdat jij gelooft dat we nu in het duizendjarige rijk leven.  Die opvatting ben ik tot nog toe bij mijn weten alleen bij preteristen tegengekomen.

In welk opzicht verschilt jouw visie dan met die van preteristen?

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Flawless victory said:

In welk opzicht verschilt jouw visie dan met die van preteristen?

Dat zijn er vele. Net zoals ik ook in veel opzichten met jou verschil. Het lijkt me echter beter om te zoeken naar overeenstemmingen. Dat kan enkel maar op grond van de Bijbel. Maar dan moeten we BEIDEN wel accepteren, dat onze (verschillende) visie's het gevolg zijn van interpretatie (want die is altijd 'eigen').

Paulus verwoordt dit principe (want dat is het!) als volgt:

 • Phil 3:15-16 (NBG1951) Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!

Nu lijkt het alsof ik jouw vraag: "In welk opzicht verschilt jouw visie dan met die van preteristen?" negeer, maar ik hoop dat je nu inziet dat ik de vraag niet kán beantwoorden, want dan moet ik eerst een inleidende 'overdenking' schrijven en dat kan ik op Bazuinen niet 😉.

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Hetairos said:

Dat zijn er vele. Net zoals ik ook in veel opzichten met jou verschil. Het lijkt me echter beter om te zoeken naar overeenstemmingen.

Ik vroeg in welk opzicht jouw visie dan verschilt met die van preteristen, omdat je daar aanstoot aan nam. “Dat weet ik niet” is eventueel ook een goed antwoord hoor.
Het lijkt mij beter dit gesprek t.z.t. voort te zetten in uw eigen rubriek  waar dit dan kan gebeuren volgens uw eigen voorwaarden, indien en wanneer dit zou kunnen worden gerealiseerd. Alleen maar koekoek eenzang kan niet de bedoeling zijn en is de dood voor een forum. 

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Flawless victory said:

Ik vroeg in welk opzicht jouw visie dan verschilt met die van preteristen, omdat je daar aanstoot aan nam. “Dat weet ik niet” is eventueel ook een goed antwoord hoor.
Het lijkt mij beter dit gesprek t.z.t. voort te zetten in uw eigen rubriek  waar dit dan kan gebeuren volgens uw eigen voorwaarden, indien en wanneer dit zou kunnen worden gerealiseerd. Alleen maar koekoek eenzang kan niet de bedoeling zijn en is de dood voor een forum. 

Nee, ik nam/neem aan niemands visie aanstoot. Waarom zou ik? Heeft niet iedereen recht op een eigen visie?

Concreet zeg ik dus inderdaad: "ik weet niet in welk opzicht mijn visie verschilt met de die van de 'preteristen". Daarbij zijn ook zij het onderling niet eens over dé visie.

Ik kleed alleen mijn antwoord wat in. Jullie reacties zorgen er echter voor dat ik dat in toenemende mate met gekromde tenen doe en zit ik later met een bal op m'n maag.

Het is me bewust, dat ik dat alles zelf veroorzaak.

Dat doet me trouwens denken aan een gedichtje dat ik ooit las. Dat ging (in de eerste regels) als volgt:

 • Mylord vraagt vergiffenis voor het feit, dat hij geboren is,
 • Hij biedt z'n excuses aan voor het feit, dat hij blijft voortbestaan,
 • En z'n doodsgefluister is: Please, excuus me my rigor mortis
Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Hetairos said:
 • Mylord vraagt vergiffenis voor het feit, dat hij geboren is,
 • Hij biedt z'n excuses aan voor het feit, dat hij blijft voortbestaan,
 • En z'n doodsgefluister is: Please, excuus me my rigor mortis

Geweldig! 😀

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Flawless victory said:

Het lijkt mij beter dit gesprek t.z.t. voort te zetten in uw eigen rubriek  waar dit dan kan gebeuren volgens uw eigen voorwaarden, indien en wanneer dit zou kunnen worden gerealiseerd. Alleen maar koekoek eenzang kan niet de bedoeling zijn en is de dood voor een forum. 

Je begrijpt nog altijd niet wat ik bedoel. Ik wil niet het forum aan mijn wensen aanpassen: IK STEL VOOR OM HET FORUM UIT TE BREIDEN MET EEN RUBRIEK" Ik ben ervan overtuigd dat zo'n uitbreiding ALLEEN maar een verrijking kan zijn en ZEKER NIET de dood voor een forum IS.

Hoe verzin je het! Als dit echter de mening is van jullie allemaal, dan is Bazuinen al dood voor jullie kindje kan ademen.

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Hetairos said:

Je begrijpt nog altijd niet wat ik bedoel. Ik wil niet het forum aan mijn wensen aanpassen: IK STEL VOOR OM HET FORUM UIT TE BREIDEN MET EEN RUBRIEK" Ik ben ervan overtuigd dat zo'n uitbreiding ALLEEN maar een verrijking kan zijn en ZEKER NIET de dood voor een forum IS.

Hoe verzin je het! Als dit echter de mening is van jullie allemaal, dan is Bazuinen al dood voor jullie kindje kan ademen.

Ik blijf er daarom bij iedereen op hameren dat we elkaars mening ruimte moeten geven en niet proberen te veranderen. Anders gaat het mis. Dan zijn we gewoon Credible 2.0.

Ik geloof dat Jezus niet God is. Wel een god. Die uitspraak van mij is meestal genoeg om een kruiwagen stront over me heen te krijgen. 

Kunnen we elkaars visie gewoon accepteren? En erover praten zonder sneer of oordeel? 

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Hetairos said:

Je begrijpt nog altijd niet wat ik bedoel. Ik wil niet het forum aan mijn wensen aanpassen: IK STEL VOOR OM HET FORUM UIT TE BREIDEN MET EEN RUBRIEK" Ik ben ervan overtuigd dat zo'n uitbreiding ALLEEN maar een verrijking kan zijn en ZEKER NIET de dood voor een forum IS.

Hoe verzin je het! Als dit echter de mening is van jullie allemaal, dan is Bazuinen al dood voor jullie kindje kan ademen.

Maar een forum is er toch juist voor bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen? Als er een aparte rubriek komt waarin je niet hoeft uit te leggen wat je precies bedoelt en waarin geen vragen of reacties mogen worden geplaatst gaat dat toch helemaal voorbij aan de bedoeling van een forum? Vergeef me alsjeblieft als ik je ook niet goed begrijp. Ik doe oprecht mijn best. 

Link to comment
Share on other sites

57 minutes ago, Willempie said:

Maar een forum is er toch juist voor bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen? Als er een aparte rubriek komt waarin je niet hoeft uit te leggen wat je precies bedoelt en waarin geen vragen of reacties mogen worden geplaatst gaat dat toch helemaal voorbij aan de bedoeling van een forum? Vergeef me alsjeblieft als ik je ook niet goed begrijp. Ik doe oprecht mijn best. 

Een forum is meer dan een verzameling rubrieken. Een rubriek maakt onderdeel uit van een forum, maar een forum maakt geen onderdeel uit van een rubriek. Het huidige forum HEEFT toch al MEERDERE rubrieken?

Wat verandert er aan (de bedoeling? van) Bazuinen als er nog een rubriek aan wordt toegevoegd? Het ENIGE is dat voor die nieuwe rubriek een aanvullende regel geldt en die regel is: ALS je wilt praten/discusieren/debateren/kankeren/likes geven/op je kop wilt gaan staan/whatever, maak dan in één van de ANDERE rubrieken een topic aan. Iedereen kan dan daar (onder dat nieuwe topic) weer naar lieve lust langs elkaar heen ouwehoeren. Natuurlijk kan iedereen dat ook doen onder een bestaand topic, want dat gebeurt nu ook al! Maar het creëren van een aanvullende 'column-rubriek is, naar mijn mening, een win-win situatie. Want dan kunnen ook gewoon vragen/opmerkingen aan de opsteller - van een column in de nieuwe rubriek - worden gericht, die ziet die opmerking/vraag/oprisping immers ook!

Vergeef me alsjeblieft als ik nu ook weer niet goed uitleg wat ik bedoel, ik doe oprecht mijn best.

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, Hetairos said:

Een forum is meer dan een verzameling rubrieken. Een rubriek maakt onderdeel uit van een forum, maar een forum maakt geen onderdeel uit van een rubriek. Het huidige forum HEEFT toch al MEERDERE rubrieken?

Wat verandert er aan (de bedoeling? van) Bazuinen als er nog een rubriek aan wordt toegevoegd? Het ENIGE is dat voor die nieuwe rubriek een aanvullende regel geldt en die regel is: ALS je wilt praten/discusieren/debateren/kankeren/likes geven/op je kop wilt gaan staan/whatever, maak dan in één van de ANDERE rubrieken een topic aan. Iedereen kan dan daar (onder dat nieuwe topic) weer naar lieve lust langs elkaar heen ouwehoeren. Natuurlijk kan iedereen dat ook doen onder een bestaand topic, want dat gebeurt nu ook al! Maar het creëren van een aanvullende 'column-rubriek is, naar mijn mening, een win-win situatie. Want dan kunnen ook gewoon vragen/opmerkingen aan de opsteller - van een column in de nieuwe rubriek - worden gericht, die ziet die opmerking/vraag/oprisping immers ook!

Vergeef me alsjeblieft als ik nu ook weer niet goed uitleg wat ik bedoel, ik doe oprecht mijn best.


Wat let jou om bijvoorbeeld in de lounge een topic te open met de titel “de column van Hetairos” en dan steeds daar je nieuwe columns in te zetten (wel pas als je ze klaar hebt natuurlijk) en een tweede topic met de titel “reacties op de columns van Hetairos”?   Daar hoeft toch niet per se een nieuwe rubriek voor bij?  Anders kunnen we strakjes voor iedereen die vindt dat ie een column moet schrijven een nieuwe rubriek openen.

Link to comment
Share on other sites

Just now, Flawless victory said:


Wat let jou om bijvoorbeeld in de lounge een topic te open met de titel “de column van Hetairos” en dan steeds daar je nieuwe columns in te zetten (wel pas als je ze klaar hebt natuurlijk) en een tweede topic met de titel “reacties op de columns van Hetairos”?   Daar hoeft toch niet per se een nieuwe rubriek voor bij?  Anders kunnen we strakjes voor iedereen die vindt dat ie een column moet schrijven een nieuwe rubriek openen.

👍

Link to comment
Share on other sites

51 minutes ago, Flawless victory said:

Wat let jou om bijvoorbeeld in de lounge een topic te open met de titel “de column van Hetairos” en dan steeds daar je nieuwe columns in te zetten (wel pas als je ze klaar hebt natuurlijk) en een tweede topic met de titel “reacties op de columns van Hetairos”?   Daar hoeft toch niet per se een nieuwe rubriek voor bij?  Anders kunnen we strakjes voor iedereen die vindt dat ie een column moet schrijven een nieuwe rubriek openen.

Dat zou natuurlijk een mogelijkheid zijn, maar dan krijg ik een aparte status binnen Bazuinen en dat lijkt me nu juist weer geen goed idee. In een 'column-rubriek' is iedereen gelijk en het aanmaken van een reactie-rubriek is niet nodig.

Overigens gebeurt, wat jij voorstelt, al in de praktijk, zie het topic "moeilijk doen ..." Op den duur verdwijnt het topic volledig uit zicht, als niemand  meer reageert. Kijk naar de stukjes van @Barnabas, sommigen zijn al uit het zicht verdwenen.

Maar goed, Flawless, ik wil waarschijnlijk het onmogelijke. Ik laat het nu óók maar los. Bazuinen en ik passen niet bij elkaar. Dat is geen verwijt naar jullie maar gewoon een nuchtere constatering. Ik hoop echter, dat jullie nu niet weer achter mijn rug gaan roddelen en zotteklappen.

Voor mijn eigen gemoedsrust neem ik nu dus voor de tweede keer afscheid. Mijn account hoeft de @admin dit keer echter niet op te heffen; ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld. En dat is mijn probleem, niet dat van jullie.

PS: Sommige deelnemers zullen zich nu ook wel weer wat vrijer voelen om te schrijven wat ze willen. Heeft al dit gedoe toch nog een positief effect.

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Hetairos said:

Dat is geen verwijt naar jullie maar gewoon een nuchtere constatering. Ik hoop echter, dat jullie nu niet weer achter mijn rug gaan roddelen en zotteklappen.

Toen dat gebeurde heb ik daar acties in ondernomen en openbaar steun aan jou getoond. 

Het was trouwens geen "jullie" toen maar 2 leden. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Hetairos said:

Nee, ik nam/neem aan niemands visie aanstoot. Waarom zou ik? Heeft niet iedereen recht op een eigen visie?

Concreet zeg ik dus inderdaad: "ik weet niet in welk opzicht mijn visie verschilt met de die van de 'preteristen". Daarbij zijn ook zij het onderling niet eens over dé visie.

Ik kleed alleen mijn antwoord wat in. Jullie reacties zorgen er echter voor dat ik dat in toenemende mate met gekromde tenen doe en zit ik later met een bal op m'n maag.

Het is me bewust, dat ik dat alles zelf veroorzaak.

Dat doet me trouwens denken aan een gedichtje dat ik ooit las. Dat ging (in de eerste regels) als volgt:

 • Mylord vraagt vergiffenis voor het feit, dat hij geboren is,
 • Hij biedt z'n excuses aan voor het feit, dat hij blijft voortbestaan,
 • En z'n doodsgefluister is: Please, excuus me my rigor mortis


Leuk gedichtje 😁.

 

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, Hetairos said:

Dat zou natuurlijk een mogelijkheid zijn, maar dan krijg ik een aparte status binnen Bazuinen en dat lijkt me nu juist weer geen goed idee. In een 'column-rubriek' is iedereen gelijk en het aanmaken van een reactie-rubriek is niet nodig.

Overigens gebeurt, wat jij voorstelt, al in de praktijk, zie het topic "moeilijk doen ..." Op den duur verdwijnt het topic volledig uit zicht, als niemand  meer reageert. Kijk naar de stukjes van @Barnabas, sommigen zijn al uit het zicht verdwenen.

Maar goed, Flawless, ik wil waarschijnlijk het onmogelijke. Ik laat het nu óók maar los. Bazuinen en ik passen niet bij elkaar. Dat is geen verwijt naar jullie maar gewoon een nuchtere constatering. Ik hoop echter, dat jullie nu niet weer achter mijn rug gaan roddelen en zotteklappen.

Voor mijn eigen gemoedsrust neem ik nu dus voor de tweede keer afscheid. Mijn account hoeft de @admin dit keer echter niet op te heffen; ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld. En dat is mijn probleem, niet dat van jullie.

PS: Sommige deelnemers zullen zich nu ook wel weer wat vrijer voelen om te schrijven wat ze willen. Heeft al dit gedoe toch nog een positief effect.


Fijn dat je je account laat staan. Dan kun je wanneer je daar zelf weer zin in hebt gewoon weer inloggen.  Jammer dat je weggaat. Ik begon je berichtjes net nog leuker te vinden dan ik ze al vond.  Je kunt best ad hoc reageren en dan blijk je humor te hebben. Leuk.   

Tot later, @Hetairos.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...