Jump to content
Bazuinen

Is dit Gods stem?


Recommended Posts

De tekst is niet van mij, maar vertaald uit een nieuwsbrief van een predikant die ik opvolg.

Nieuwsbrief:

In onze wandeling met God zullen we verschillende stemmen tegenkomen, maar slechts één daarvan is werkelijk Gods stem. Het begrijpen van deze stemmen is cruciaal voor onze spirituele groei en onderscheidingsvermogen. Dus, hoe kunnen we weten welke echt van Hem is? Hier is wat de Bijbel ons leert.

De Stemmen in de Tuin

In het Genesis-verhaal komen we vier verschillende stemmen tegen:

 • Onze Eigen Stem: Net als Adam en Eva horen we vaak onze eigen gedachten en verlangens.
 • Gods Stem: God spreekt rechtstreeks en biedt leiding en wijsheid.
 • De Stem van de Duivel: Vertegenwoordigd door de slang, brengt verleiding en bedrog.
 • Invloed van Anderen: Eva beïnvloedt Adam, waarbij wordt getoond hoe anderen onze acties kunnen beïnvloeden.

Ondanks de overvloed aan stemmen om ons heen, blijft Gods stem onderscheidend en actief in ons leven. Zoals Hebreeën 3:7-9 en Matteüs 4:4 benadrukken, sprak God niet alleen toen, maar blijft Hij tegenwoordig aanwezig en leidt ons. De analogie van Jezus over de schapen die de stem van hun herder herkennen, toont het belang aan van vertrouwd zijn met Zijn stem in ons leven. Het geheim van je spirituele leven zit niet in wiens stem je hoort, maar in wiens stem je gehoorzaamt.

Het Belang van Gehoorzamen aan Gods Stem

Deuteronomium 28:15-68 benadrukt de zegen van het gehoorzamen van Zijn stem en de gevolgen van het niet gehoorzamen ervan. Let op dat God ons niet zegent voor het horen van Zijn stem. In plaats daarvan zegent Hij ons voor het gehoorzamen ervan.

De Schrift vertelt ons dat Adam in de tuin de stem van zijn vrouw hoorde, beïnvloed door de slang, en in de wildernis hoorde Jezus de stem van Satan. Toch tonen de ervaringen met de stemmen die Adam en Jezus hoorden aan dat de uitkomst niet afhangt van de stemmen die we horen, maar van degene die we kiezen te volgen. Voordat je kunt handelen naar Gods stem, moet je Zijn stem onderscheiden.

Kenmerken van Gods Stem

 • Overeenkomst met de Schrift: Zijn stem spreekt nooit Zijn Woord tegen.
 • Goddelijke Natuur: In tegenstelling tot andere stemmen die voortkomen uit menselijke of demonische bronnen, is Zijn stem goddelijk.
 • Consistentie: Zijn stem blijft stabiel en onveranderlijk, in tegenstelling tot de fluctuerende stemmen van mensen.
 • Weerspiegelt Gods Wil: Zijn stem stemt overeen met Zijn aard en doelen, niet met onze omstandigheden of verlangens.
 • Vereist Geloof: In tegenstelling tot andere stemmen die gemakkelijk te horen zijn, vereist het onderscheiden van Zijn stem geloof.
 • Brengt Voorzienigheid: Zijn stem gaat gepaard met Zijn steun en leiding.
 • Spreekt in een Stille, Zachte Stem: Vaak communiceert Hij in zachte fluisteringen in plaats van luide verklaringen.

Onderscheid maken tussen Gods Stem en die van Satan

 • Kalmerend vs. Obsederend
 • Troostend vs. Bezorgdheid
 • Overtuigend vs. Veroordelend
 • Aanmoedigend vs. Ontmoedigend
 • Verhelderend vs. Verwarrend
 • Leidend vs. Duwend
 • Geruststellend vs. Angstaanjagend
 • Stil vs. Haastig

Lees: Gods stem versus mijn gedachten.

Leren Gods Stem te Onderscheiden

Om Zijn stem beter te onderscheiden:

 • Blijf Dichtbij God: We moeten dichtbij God zijn om Hem te horen.
 • Vul Jezelf met Zijn Woord: Kennis van de Schrift is essentieel.
 • Verminder Het Lawaai: Minimaliseer afleidingen om Zijn stille stem te horen.
 • Gehoorzaam Zijn Laatste Instructies: Trouw in kleine dingen stelt Hem in staat ons blijvend te leiden.

https://pastorvlad.org/4voices/

Link to comment
Share on other sites

Zelf herken ik de stem van God als de stem van mijn geweten en als mijn intuïtie als er bijvoorbeeld een leugenaar of manipulator tegenover me staat. Een letterlijke stem hoor ik niet. Toch ervaar ik de liefde van God in mijn leven en weet ik uit ervaring dat ik Hem kan vertrouwen. 
 

Ik ken iemand die letterlijk stemmen in haar hoofd heeft gehad die aanspoorde tot zelfmoord. Dat is de duivel of een demon. 
 

In de bijbel sprak God rechtstreeks tot bijvoorbeeld Mozes. Na de hemelvaart van Jezus is de Heilige Geest in Zijn plaats naar de aarde gekomen. Ik denk dat de Heilige Geest niet met een letterlijke stem spreekt maar je geweten of intuïtie bedient. 

Link to comment
Share on other sites

Een korte aanvulling op mijn tekst is wel belangrijk en is in lijn met het laatste stukje tekst van Beer. 
 

De stem van het geweten en intuïtie waarvan ik beweer dat het de stem van de Heilige Geest is mag nooit afwijken van de bijbel. Is het anders, dan is het niet de Heilige Geest. Uiteraard is begrip van de bijbel essentieel. Je hoeft niet elke tekst te kennen maar de juiste interpretatie van de bijbel is wel noodzakelijk. Ik ben van mening dat ook voor de juiste interpretatie de stem van de Heilige Geest essentieel is. 

Link to comment
Share on other sites

On 3/6/2024 at 11:22 PM, Beer said:

De tekst is niet van mij, maar vertaald uit een nieuwsbrief van een predikant die ik opvolg.

Nieuwsbrief:

In onze wandeling met God zullen we verschillende stemmen tegenkomen, maar slechts één daarvan is werkelijk Gods stem. Het begrijpen van deze stemmen is cruciaal voor onze spirituele groei en onderscheidingsvermogen. Dus, hoe kunnen we weten welke echt van Hem is? Hier is wat de Bijbel ons leert.

De Stemmen in de Tuin

In het Genesis-verhaal komen we vier verschillende stemmen tegen:

 • Onze Eigen Stem: Net als Adam en Eva horen we vaak onze eigen gedachten en verlangens.
 • Gods Stem: God spreekt rechtstreeks en biedt leiding en wijsheid.
 • De Stem van de Duivel: Vertegenwoordigd door de slang, brengt verleiding en bedrog.
 • Invloed van Anderen: Eva beïnvloedt Adam, waarbij wordt getoond hoe anderen onze acties kunnen beïnvloeden.

Ondanks de overvloed aan stemmen om ons heen, blijft Gods stem onderscheidend en actief in ons leven. Zoals Hebreeën 3:7-9 en Matteüs 4:4 benadrukken, sprak God niet alleen toen, maar blijft Hij tegenwoordig aanwezig en leidt ons. De analogie van Jezus over de schapen die de stem van hun herder herkennen, toont het belang aan van vertrouwd zijn met Zijn stem in ons leven. Het geheim van je spirituele leven zit niet in wiens stem je hoort, maar in wiens stem je gehoorzaamt.

Het Belang van Gehoorzamen aan Gods Stem

Deuteronomium 28:15-68 benadrukt de zegen van het gehoorzamen van Zijn stem en de gevolgen van het niet gehoorzamen ervan. Let op dat God ons niet zegent voor het horen van Zijn stem. In plaats daarvan zegent Hij ons voor het gehoorzamen ervan.

De Schrift vertelt ons dat Adam in de tuin de stem van zijn vrouw hoorde, beïnvloed door de slang, en in de wildernis hoorde Jezus de stem van Satan. Toch tonen de ervaringen met de stemmen die Adam en Jezus hoorden aan dat de uitkomst niet afhangt van de stemmen die we horen, maar van degene die we kiezen te volgen. Voordat je kunt handelen naar Gods stem, moet je Zijn stem onderscheiden.

Kenmerken van Gods Stem

 • Overeenkomst met de Schrift: Zijn stem spreekt nooit Zijn Woord tegen.
 • Goddelijke Natuur: In tegenstelling tot andere stemmen die voortkomen uit menselijke of demonische bronnen, is Zijn stem goddelijk.
 • Consistentie: Zijn stem blijft stabiel en onveranderlijk, in tegenstelling tot de fluctuerende stemmen van mensen.
 • Weerspiegelt Gods Wil: Zijn stem stemt overeen met Zijn aard en doelen, niet met onze omstandigheden of verlangens.
 • Vereist Geloof: In tegenstelling tot andere stemmen die gemakkelijk te horen zijn, vereist het onderscheiden van Zijn stem geloof.
 • Brengt Voorzienigheid: Zijn stem gaat gepaard met Zijn steun en leiding.
 • Spreekt in een Stille, Zachte Stem: Vaak communiceert Hij in zachte fluisteringen in plaats van luide verklaringen.

Onderscheid maken tussen Gods Stem en die van Satan

 • Kalmerend vs. Obsederend
 • Troostend vs. Bezorgdheid
 • Overtuigend vs. Veroordelend
 • Aanmoedigend vs. Ontmoedigend
 • Verhelderend vs. Verwarrend
 • Leidend vs. Duwend
 • Geruststellend vs. Angstaanjagend
 • Stil vs. Haastig

Lees: Gods stem versus mijn gedachten.

Leren Gods Stem te Onderscheiden

Om Zijn stem beter te onderscheiden:

 • Blijf Dichtbij God: We moeten dichtbij God zijn om Hem te horen.
 • Vul Jezelf met Zijn Woord: Kennis van de Schrift is essentieel.
 • Verminder Het Lawaai: Minimaliseer afleidingen om Zijn stille stem te horen.
 • Gehoorzaam Zijn Laatste Instructies: Trouw in kleine dingen stelt Hem in staat ons blijvend te leiden.

https://pastorvlad.org/4voices/

Goed stuk.

Link to comment
Share on other sites

Quote

Leren Gods Stem te Onderscheiden

Om Zijn stem beter te onderscheiden:

 • Blijf Dichtbij God: We moeten dichtbij God zijn om Hem te horen.
 • Vul Jezelf met Zijn Woord: Kennis van de Schrift is essentieel.
 • Verminder Het Lawaai: Minimaliseer afleidingen om Zijn stille stem te horen.
 • Gehoorzaam Zijn Laatste Instructies: Trouw in kleine dingen stelt Hem in staat ons blijvend te leiden.

Als we dit doen wat deze predikant ons schrijft, hoe kunnen we er dan - in het praktische leven als christen - zeker van zijn, dat we de stem van God werkelijk horen én verstaan?

Wat denken jullie?

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Hetairos said:

Als we dit doen wat deze predikant ons schrijft, hoe kunnen we er dan - in het praktische leven als christen - zeker van zijn, dat we de stem van God werkelijk horen én verstaan?

Wat denken jullie?

Voor mij persoonlijk is het soms overduidelijk. Dan is er niet eens twijfel mogelijk. Maar het komt ook voor dat ik het niet zo zeker weet en dan ben ik behoedzaam. Je kunt, als het om belangrijke zaken gaat, om bevestiging vragen. Als je hart oprecht is dan spreekt God heus wel op een manier die je begrijpt. Het luisteren en gehoorzamen is een leerproces. Je moet je antenne juist africhten en een zeker sensitiviteit ontwikkelen. Dat gaat met vallen en opstaan. Soms zegt de Heilige Geest je in je hart om iets niet te doen en als je het dan toch doet kom je jezelf vanzelf tegen. Dan wordt je beschaamd en let de volgende keer beter op. ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt doordat ik God niet raadpleegde alvorens ergens een besluit over te nemen. Het wonderlijke is dat God zelfs onze foute beslissingen kan gebruiken om zijn doel te bereiken maar het is natuurlijk beter om Hem gewoon bij alles te vragen wat zijn wil is en dan gehoorzaam te zijn.   

Edited by Willempie
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Willempie said:
6 hours ago, Hetairos said:

Als we dit doen wat deze predikant ons schrijft, hoe kunnen we er dan - in het praktische leven als christen - zeker van zijn, dat we de stem van God werkelijk horen én verstaan?

Wat denken jullie?

Voor mij persoonlijk is het soms overduidelijk. Dan is er niet eens twijfel mogelijk. Maar het komt ook voor dat ik het niet zo zeker weet en dan ben ik behoedzaam. Je kunt, als het om belangrijke zaken gaat, om bevestiging vragen. Als je hart oprecht is dan spreekt God heus wel op een manier die je begrijpt. Het luisteren en gehoorzamen is een leerproces. Je moet je antenne juist africhten en een zeker sensitiviteit ontwikkelen. Dat gaat met vallen en opstaan. Soms zegt de Heilige Geest je in je hart om iets niet te doen en als je het dan toch doet kom je jezelf vanzelf tegen. Dan wordt je beschaamd en let de volgende keer beter op. ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt doordat ik God niet raadpleegde alvorens ergens een besluit over te nemen. Het wonderlijke is dat God zelfs onze foute beslissingen kan gebruiken om zijn doel te bereiken maar het is natuurlijk beter om Hem gewoon bij alles te vragen wat zijn wil is en dan gehoorzaam te zijn.   

Ik ervaar dit ook zo. Hartelijk dank voor je bemoedigende antwoord, Willempie.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Willempie said:

Voor mij persoonlijk is het soms overduidelijk. Dan is er niet eens twijfel mogelijk. Maar het komt ook voor dat ik het niet zo zeker weet en dan ben ik behoedzaam. Je kunt, als het om belangrijke zaken gaat, om bevestiging vragen. Als je hart oprecht is dan spreekt God heus wel op een manier die je begrijpt. Het luisteren en gehoorzamen is een leerproces. Je moet je antenne juist africhten en een zeker sensitiviteit ontwikkelen. Dat gaat met vallen en opstaan. Soms zegt de Heilige Geest je in je hart om iets niet te doen en als je het dan toch doet kom je jezelf vanzelf tegen. Dan wordt je beschaamd en let de volgende keer beter op. ik heb in mijn leven veel fouten gemaakt doordat ik God niet raadpleegde alvorens ergens een besluit over te nemen. Het wonderlijke is dat God zelfs onze foute beslissingen kan gebruiken om zijn doel te bereiken maar het is natuurlijk beter om Hem gewoon bij alles te vragen wat zijn wil is en dan gehoorzaam te zijn.   


Goede uitleg. Zo werkt het voor mij ook.  Wat voor mij twee belangrijke aandachtspunten zijn is ten eerste om de tijd te nemen om iets aan God voor te leggen en het antwoord af te wachten en ten tweede om de tien geboden regelmatig in herinnering te houden. Dat klinkt allemaal zo makkelijk maar in de snelheid van het leven kan dat soms aan de aandacht ontsnappen. En ik heb op harde manier geleerd dat de tien geboden -let wel, zoals die in de bijbel staan - er echt zijn als richtingaanwijzers voor ons welzijn en niet om ons te pesten. 

Edited by Flawless victory
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...