Jump to content
Bazuinen

De goede boodschap


Recommended Posts

De ellende in de wereld is begonnen toen de mens begon af te wijken van de God die hen gemaakt heeft. In het verhaal van Genesis kunnen we lezen dat het Gods bedoeling was dat de mens, Adam en Eva, een man en een vrouw, samen met God in een tuin van weelde zouden leven en dat het daar veilig zou zijn. God had in het midden van de tuin twee bomen geplant voor Adam en Eva, de ene boom was de boom des levens waarvan zij de vruchten konden plukken waardoor zij levend zouden blijven. Deze vuchten waren daarvoor nodig. Maar voor de andere boom hadden zij de opdracht gekregen om daar niet van te eten omdat zij dan zouden sterven. Deze boom was de boom der kennis van goed en kwaad. Maar God had ook engelen gemaakt waarvan een deel God gedag had gezegd en zij waren vijanden van God geworden omdat zij zelf wilden heersen. Omdat God de bron van alles is hadden zij zelf niets meer en daarom kwamen zij naar de tuin om daar invloed uit te oefenen. In de tuin waren veel dieren die door God gemaakt waren en deze dieren leefden in vrede met Adam en Eva. Adam en Eva waren allebei naakt en dat was normaal voor hen. Want God zorgde goed voor hen en zij hadden niets te vrezen. Het klimaat was aangenaam en de planten en dieren groeiden heel goed. Maar op een dag kwam de slang, die Leviathan genoemd wordt, en deze slang droeg een boze engel in zich die de hoofdengel van de gevallen engelen was, de satan. Deze mocht in de tuin komen om Adam en Eva op de proef te stellen omdat Adam en Eva moesten leren gezag over deze geest te behouden en weerstand aan hem te bieden. Dan waren zij gelijk aan God geworden, dat zij goed en kwaad kenden. Want de slang verleidde Adam en Eva en haalde hen over om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Maar Adam en Eva hielden zich niet aan het gebod van God en in plaats van weerstand aan de slang met daarin de satan te bieden trapten zij in zijn leugen en Eva nam van de vrucht en at ervan waarna ook Adam Eva volgde waardoor zij beide ongehoorzaam aan God waren geworden en dus zondigden. Toen werden zij uit de tuin gezet waardoor zij niet meer van de boom des levens konden eten en daardoor uiteindelijk sterven. Want de mens is gemaakt voor het eeuwige leven in een paradijselijke omgeving zoals de tuin van Eden, oftewel het paradijs was. Maar zij zondigden en daardoor konden zij niet bij God in de tuin blijven omdat God en de zonde niet samengaan. In de tuin was ook Jezus Christus die God was. Jezus hield heel veel van de mens en dus ook van iedereen die dit leest. Daarom kwam Jezus als mens naar de aaarde om de mens tegemoet te komen en hem uit de brand te helpen door alle zonden op zich te nemen. Want in het voetspoor van Adam en Eva zondigden alle mensen en allen weken af van zijn geboden om God en onze naaste lief te hebben zoals wij onszelf liefhebben. Maar God heeft een oplossing bedacht en dat is dat hij zelf opdraait voor de zonden. Want hij neemt de schuld op zich en op die manier betaald hij voor de zonden, voor de gevolgen er van. Dat heet genade en dat betekent dat iedereen die in Jezus gelooft eeuwig leven zal krijgen zoals oorsponkelijk de bedoeling was. En daarom staat geschreven dat toen Adam en Eva nog in het paradijs waren zij kinderen moesten/mochten gaan verwekken die ook in het paradijs hadden zullen wonen en ook het eeuwige leven daarin zouden hebben gekregen. Die kinderen dat zijn alle mensen en dus ook degene die dit leest. Dus God moest een paln bedenken om ons te redden van de dood en dat plan was om zijn Zoon naar ons toe te sturen en ons mede te delen waar God op uit was en dat was om ons te redden door te geloven in Jezus Christus, zijn Zoon. Want God is Jehovah en hij is de Vader, God, zijn Zoon Jezus Christus die bij hem was en de Heilige Geest die ook bij de schepping aanwezig was en meehielp de aarde te maken. Daarom is God de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Dus zij waren alle drie in het paradijs en er was besloten dat de Zoon als mensn naar de aarde zou gaan om zijn boodschap te verkondigen om ons mensen uit de problemen te halen. In de bijbel staat uitgelegd dat dit Gods plan was en dat iedereen die in Jezus Christus gelooft eeuwig leven zal hebben, en daartoe dient ook het kruis dat betekent dat Jezus als mens gestorven is in de plaats van de boosdoener, de zondaar die zonder God leeft. Want ook al leven wij, wij leven doordat God genadig is en geduld heeft. Allen die leven leven nog zoals ook Adam en Eva nog een hele tijd geleefd hebben buiten het paradijs, zonder de boom des levens. Adam en Eva leefden onder de genade van God en net als deze mensen hebben wij steeds de kans om voor God te kiezen en zijn genade te aanvaarden. Die genade is het offer aan het kruis, dat is dat Jezus van Nazareth gekruisigd werd in onse plaats. Hij was onschuldig en zijn bedoeling was om onze schuld op zich te nemen. Daarom is het noodzakelijk om in Jezus te geloven en dat betekent ook dat we bij hem horen en dat zijn vergeving over ons komt en daarmee de genade. God zelf houdt zich verborgen voor ons en het niet mogelijk hem zomaar te zien. Want God is een verterend vuur en wij zondaren zouden het niet overleven. Daarom heeft God de bijbel gegeven zodat wij daarin kunnen lezen over Jezus Christus en zijn houding naar de mensen. Hij gaf zijn leven aan eht kruis met de bedoeling ons tot leven te wekken na de dood. Want na de dood zullen wij, die hem aangenomen hebben,opstaan en weer levend worden en wij zullen alsnog in het paradijs wonen op een nieuwe aarde met al onze geiefden. Daarin zullen ook weer bomen zijn en daarin zullen wij ook weer al het voedsel kunnen eten dat wij nodig hebben om ons lichaam intact te houden. God wil ons zegenen en dat bewees Jezus op vele manieren. Hij toonde dat hij van de mensen hield door vele wonderen en tekenen, hij genas heel veel mensen en toonde daarmee zijn goede bedoeling. Ook vergaf hij mensen waarvan we weten dat zij slecht hadden gedaan, die door andere mensen uitgejouwd worden maar die door Jezus liefdevol uitgenodigd en bejegend werden. Hoewel wij God dus niet kunnen zien kunnen wij wel in de bijbel over hem lezen want wie Jezus heeft gezien heeft God de Vader gezien. Daarnaast doet God ook nu nog wonderen en tekenen in het openbaar opdat de mensen zullen geloven dat hij echt is en al deze dingen kan doen. Ook heeft hij zijn volgelingen opdracht gegven om de andere mesne over hem te vertellen en de mogelijkheid om eeuwig leven te krijgen. Dat is zijn bedoeling en wie gelooft zal eeuwig leven.

Link to comment
Share on other sites

Heel mooi en bijbelsgetrouw geschreven Barnabas. Het benadert waar het fout ging maar ook waar de verlossing te vinden is.

Laten we dus inderdaad het Evangelie over de hele wereld blijven verkondigen.

Dank u voor deze mooie bijdrage op ons forum. 🙏

 

Link to comment
Share on other sites

On 2/20/2024 at 7:44 PM, admin said:

Heel mooi en bijbelsgetrouw geschreven Barnabas. Het benadert waar het fout ging maar ook waar de verlossing te vinden is.

Laten we dus inderdaad het Evangelie over de hele wereld blijven verkondigen.

Dank u voor deze mooie bijdrage op ons forum. 🙏

 

Dat was de bedoeling

Link to comment
Share on other sites

We kunnen ons verheugen op een mooie toekomst waar geen pijn, kwaad en ziekte meer zullen zijn.  Hoe dat precies zal zijn weten we natuurlijk niet maar ik stel me een soort nieuw paradijs voor zoals Barnabas dat beschrijft. Dat je kunt leven in een perfect klimaat. Werken en moeite zal er niet meer zijn. 

Link to comment
Share on other sites

We weten een beetje van het nieuwe paradijs op basis van de Schrift. Maar het zal alle verwachtingen overtreffen. 🙂

Jesaja 11:6 De wolf zal bij het lam verblijven en de panter bij het bokje neerliggen. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen samen zijn, en een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. De leeuw zal stro eten als de rundvee. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van de cobra, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken naar het nest van de adder. 8 Op heel Mijn heilige berg zal niets dat verderf veroorzaakt, meer zijn, want de aarde zal vol zijn van kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 9 En het zal op die dag geschieden dat de wortel van Isaï, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Openbaringen 21:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 Midden op haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing van de heidenvolken. 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. 4 Zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...