Jump to content
Bazuinen

Conversietherapie - heilzaam of gruwel?


Recommended Posts

Het woord "conversietherapie" kan misschien meer weerzin oproepen dan "dogma". Toch heb ik een positievere kijk op het woord gekregen na het horen van vele getuigenissen van ex homofielen en transgenders die door onze Heer gered werden. Lange tijd was ik ervan overtuigd dat conversietherapie alleen betekende dat men de zondige neigingen onderdrukte en verder celibatair leefde. Echter, na vele uren van getuigenissen en het lezen van verhalen, ontdekte ik een rode draad van mensen die volledig genezen waren van hun conditie, waarna ze trouwden en kinderen kregen.

Homoseksualiteit is een zondige conditie die aantoont dat er in je vorming iets mis is gegaan. Het zou te simplistisch zijn om te stellen dat dit probleem alleen met gebed kan worden opgelost. Wat vaak terugkomt in getuigenissen, is dat deze mensen eerst een relatie met onze Heer opbouwden, waarbij ze zich ook verdiepten in de Bijbel om te vormen met de Heilige Geest. Een relatie met de Heer is het eerste fundament dat gelegd moet worden om niet in de valkuil van dwaalleren te trappen. Voor kinderen die seksueel in de war zijn, zorgt de "alfabetbeweging" alleen maar voor meer verwarring, wat bijdraagt aan de huidige golf van genderdysforie. Veel van deze jongeren zijn extra beïnvloedbaar en dus vatbaar voor de dwaalleren die nu circuleren.

Als wij van geaardheid kunnen veranderen, en die geaardheid is een conditie, dan kunnen de condities de geaardheid bepalen. Hierdoor is het mogelijk om deze conditie te veranderen door onze Heer te aanvaarden. Wat dan het deconditioneren van de zonde is.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Ik ben tegen welke vorm van therapie dan ook als het aankomt op gedragsverandering. Het is zonde dat het probleem vormt, en daar valt maar op 1 manier tegen te vechten. Als dat geen resultaat geeft, dan zoekt men de oplossing het beste bij zichzelf en niet bij een of andere wereldse manier van omgaan met problemen, om deze vervolgens te vermengen met Gods werk.

  • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

Het is misschien belangrijk te nuanceren dat deze conversietherapieën op eigen initiatief waren, dus vrijwillig. Omdat veel landen het verboden, organiseren christenen zich nu wereldwijd om het openbaar via internet aan te bieden. Voor zij die het willen en nood aan hebben dus. 😉

Onze Heer heeft reeds bewezen zulke zielen te redden, en geen kleine schare.
Is bekering (ongeacht van welke zonde) dan geen gedragsverandering?

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Just now, Fundamenteel said:

Het is misschien belangrijk te nuanceren dat deze conversietherapieën op eigen initiatief waren, dus vrijwillig. Omdat veel landen het verboden, organiseren christenen zich nu wereldwijd om het openbaar via internet aan te bieden. Voor zij die het willen en nood aan hebben dus. 😉

Onze Heer heeft reeds bewezen zulke zielen te redden, en geen kleine schare.

ik geloof er helemaal niks van. Het levert voornamelijk aangepast gedrag op waar geen intrinsieke verandering aan ten grondslag ligt m.i.

Link to comment
Share on other sites

Just now, Figulus said:

ik geloof er helemaal niks van. Het levert voornamelijk aangepast gedrag op waar geen intrinsieke verandering aan ten grondslag ligt m.i.

Dus deze vrouw liegt?

Ik ben tot alles in staat door Christus, die mij kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Thinkfree said:

De enige die conversie therapie kan geven, is Jezus Christus d.m.v de Heilige Geest m.i.

Precies mijn punt. Het eerste fundament moet Christus zijn in de conversietherapie, en Hij doet de rest 🙂

Zoek maar eens op naar mensen in detransitie en die ex homofiel zijn, het zijn er duizendtallen. Jezus Christus is HEER.

  • Amen 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Fundamenteel said:

Precies mijn punt. Het eerste fundament moet Christus zijn in de conversietherapie, en Hij doet de rest 🙂

Zoek maar eens op naar mensen in detransitie en die ex homofiel zijn, het zijn er duizendtallen. Jezus is HEER.

Ik geloof het, heb genoeg verhalen van ex-homo's gehoord.

 

 

  • Amen 1
Link to comment
Share on other sites

34 minutes ago, Thinkfree said:

Ik geloof het, heb genoeg verhalen van ex-homo's gehoord.

Het is een conditie die nu extra hard geconditioneerd wordt door de bevestigende-cultuur. Omgekeerd kan ook. 🙂
Het is de opbouw naar de antichrist, het alfabet. De Heilige Geest openbaarde reeds aan velen dat hier een verborgen agenda gaande is met eugenetische doeleinden.

Wijs dat we daar als waakzame vaders mee omgaan.

(Bovenstaande waarneming is subjectief)

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Figulus said:

Deze mevrouw is mensen aan het bekeren die geen lid van de kerk zouden moeten zijn. Ik zie de relatie met conversietherapie niet.

Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt? Zij redt zielen door haar getuigenis. Het moet trouwens een portie moed vragen om daar even voor 15000 studenten exact dat te getuigen, in deze tijdsgeest.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Fundamenteel said:

Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt? Zij redt zielen door haar getuigenis. Het moet trouwens een portie moed vragen om daar even voor 15000 studenten exact dat te getuigen, in deze tijdsgeest.

Wat heeft die mevrouw te maken met conversietherapie?

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Figulus said:

Wat heeft die mevrouw te maken met conversietherapie?

Dat zij daardoor van haar zondes bekeerd is? Welk beeld heeft u van conversietherapie? Dat hoeft niet zo gedwongen te gaan hoor. 😉

Quote

Conversietherapie, ook wel bekend als reparatieve therapie, is een poging om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen, meestal van homoseksueel naar heteroseksueel. Deze praktijken kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder intensieve religieuze oefeningen, psychotherapie, en andere interventies.

Dus wanneer iemand door -ongeacht welke- therapie van geaardheid verandert, is dat conversietherapie. In dit geval was het haar vorming in Christus in begeleiding van christenen.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Fundamenteel said:

Dat zij daardoor van haar zondes bekeerd is? Welk beeld heeft u van conversietherapie? Dat hoeft niet zo gedwongen te gaan hoor. 😉

Naar mijn weten ligt er geen therapie aan haar bekering ten grondslag, maar een ontmoeting met pastoor Ken Smith. Hij heeft haar het evangelie uitgelegd als een vriend, zoals het hoort.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Figulus said:

Naar mijn weten ligt er geen therapie aan haar bekering ten grondslag, maar een ontmoeting met pastoor Ken Smith. Hij heeft haar het evangelie uitgelegd als een vriend, zoals het hoort.

Wanneer iemand van geaardheid verandert door geloof, is het geloof toch de "conversietherapie" ?

Een vrouw is door bekering in Christus van haar conditie als homofiel "verlost"; is dat conversietherapie?

Ja, dit valt onder de noemer van conversietherapie. Conversietherapie, ook wel bekend als reparatieve therapie, is een poging om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen, meestal van homoseksueel naar heteroseksueel. Deze praktijken kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder intensieve religieuze oefeningen, psychotherapie, en andere interventies.

In het beschreven geval, waarbij een vrouw beweert van haar homoseksuele geaardheid te zijn "verlost" door intensieve Bijbelstudie, lijkt het erop dat religieuze methoden zijn gebruikt om een verandering in haar seksuele geaardheid te bewerkstelligen. Dit is een vorm van conversietherapie, die vaak als controversieel en schadelijk wordt beschouwd door de medische en psychologische gemeenschap. Veel landen en staten hebben het gebruik van conversietherapie bij minderjarigen verboden vanwege de potentieel schadelijke effecten.

 

(die "religieuze oefeningen" zijn dan de gebeden en uiteraard en de pastorale betrokkenheid van haar man die haar in geloof vormde, en dus van geaardheid converseerde. Dus mensen worden van hun geaardheid gedeconditioneerd door geloof = conversie )

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Fundamenteel said:

Een vrouw is door bekering in Christus van haar conditie als homofiel "verlost"; is dat conversietherapie?

Ja, dit valt onder de noemer van conversietherapie. Conversietherapie, ook wel bekend als reparatieve therapie, is een poging om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen, meestal van homoseksueel naar heteroseksueel. Deze praktijken kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder intensieve religieuze oefeningen, psychotherapie, en andere interventies.

In het beschreven geval, waarbij een vrouw beweert van haar homoseksuele geaardheid te zijn "verlost" door intensieve Bijbelstudie, lijkt het erop dat religieuze methoden zijn gebruikt om een verandering in haar seksuele geaardheid te bewerkstelligen. Dit is een vorm van conversietherapie, die vaak als controversieel en schadelijk wordt beschouwd door de medische en psychologische gemeenschap. Veel landen en staten hebben het gebruik van conversietherapie bij minderjarigen verboden vanwege de potentieel schadelijke effecten.

Bron?

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Figulus said:

Bron?

AI 🙂

Maar ik gaf ze eerst en zocht daarna bevestiging en het werd bevestigd.  Wat is uw beeld van conversietherapie? Er zijn duizendtallen homofielen tot conversie kunnen komen DOOR christendom. (transgenders inclusief)

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Fundamenteel said:

AI 🙂

Die snapt er maar weinig van in deze.

8 minutes ago, Fundamenteel said:

Wat is uw beeld van conversietherapie? Er zijn duizendtallen homofielen tot conversie kunnen komen DOOR christendom. (transgenders inclusief)

Ik maak onderscheid tussen bekering en conversietherapie. Volgens mij ligt bij haar de nadruk op de kracht van het evangelie en de rol van geloof in God als het aankomt op persoonlijke verandering, niet op gestructureerde therapeutische methoden om seksuele oriëntatie te veranderen, zoals bij conversietherapie het geval is.

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Figulus said:

Die snapt er maar weinig van in deze.

Ik maak onderscheid tussen bekering en conversietherapie. Volgens mij ligt bij haar de nadruk op de kracht van het evangelie en de rol van geloof in God als het aankomt op persoonlijke verandering, niet op gestructureerde therapeutische methoden om seksuele oriëntatie te veranderen, zoals bij conversietherapie het geval is.

En in haar argumentatie hoe de geaardheid te bestrijden, merk je sterk op dat het wel richting "conversietherapie" gaat. In feite heeft zij christenen een hele instructielijst gegeven om hun broeders/zusters in hun conversie bij te staan. Dat kan toch wel gelden.

 

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Fundamenteel said:

En in haar argumentatie hoe de geaardheid te bestrijden, merk je sterk op dat het wel richting "conversietherapie" gaat.

Waar in haar argumentatie merk jij sterk op dat het richting conversietherapie gaat?

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Figulus said:

Waar in haar argumentatie merk jij sterk op dat het richting conversietherapie gaat?

Als zij zegt dat wij moeten zorgen voor mensen die enkel met berouw voor hun zondes komen, en waakzaam moeten zijn voor mensen die alleen "flashy ministries" toepassen om de zonde te bevestigen. Ze zegt dus niet te bevestigen, door de kracht van Christus te bekeren en dat wij in oorlog zijn met het vlees. Homoseksualiteit is geen onderdeel van onze natuur, maar een leugen dat wij enkel door Bijbelse waarheden kunnen tegen gaan.

En meer waar ik niet meteen op kom.

Hoe zie jij conversietherapie (binnen christendom) dan? Alsof wij barbaren zijn? lol

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Fundamenteel said:

Als zij zegt dat wij moeten zorgen voor mensen die enkel met berouw voor hun zondes komen, en waakzaam moeten zijn voor mensen die alleen "flashy ministries" toepassen om de zonde te bevestigen. Ze zegt dus niet te bevestigen, door de kracht van Christus te bekeren en dat wij in oorlog zijn met het vlees. Homoseksualiteit is geen onderdeel van onze natuur, maar een leugen dat wij enkel door Bijbelse waarheden kunnen tegen gaan.

En meer waar ik niet meteen op kom.

Dat is een vreemde definitie van conversietherapie die je hanteert. Ik zou AI maar laten varen in deze.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Figulus said:

Dat is een vreemde definitie van conversietherapie die je hanteert. Ik zou AI maar laten varen in deze.

Denk je dat christenen daar wat wijwater over gooien en het dan klaar is?

Hoe zie jij conversietherapie dan binnen de christelijke context? Door te vormen met Bijbelse waarheden, wat zij allemaal zegt is dus de christelijke context van conversietherapie.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Just now, Fundamenteel said:

Denk je dat christenen daar wat wijwater over gooien en het dan klaar is?

Hoe zie jij conversietherapie dan binnen de christelijke context?

Als een contradictio in terminus. Ik snap best dat er geworsteld kan worden met zonde, maar het inzicht dat het zondig gedrag betreft en de bereidwilligheid om daar aan te werken zal aanwezig moeten zijn.

  • Amen 1
Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Figulus said:

Als een contradictio in terminus. Ik snap best dat er geworsteld kan worden met zonde, maar het inzicht dat het zondig gedrag betreft en de bereidwilligheid om daar aan te werken zal aanwezig moeten zijn.

Dat zegt zij toch? Zij zegt dat we enkel degene die met berouw komen moeten ontvangen en die bevestiging zoeken beter weren.

En ik nuanceerde nog in mijn tweede post dat de getuigenissen die ik zag, vrijwillige waren.

Veel kerken bevestigen vandaag en zij geeft daar een weerwoord op hoe we het beter moeten doen, als ervaringsdeskundige.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...