Jump to content
Bazuinen

Mattheus 5:17-19


Recommended Posts

De vraag werd origineel gesteld door @Boaz maar de administratie heeft vakkundig moeten omzeilen om een bump te regeneren.

Originele post:

 

On 6/22/2024 at 10:46 AM, Boaz said:

Wat betekenen deze verzen voor hedendaagse volgelingen van Christus?

Ik baken het topic met opzet niet verder af. 

 

 • Duimpje! 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
52 minutes ago, Jahu said:

Dat ziet u heel goed, van al die zgn. in de cultuur verstopte afgoderij moet afstand worden genomen en dit alles moet worden weggedaan! Net als Joden de OT plichtendienst achter zich moeten laten, het Judaïsme past niet in het Christendom! 

Jezus verkondigde niets van de wet af te doen. Evenals Paulus. En in het boek Handelingen wordt de Sabbath gehouden, de feestdagen gevierd en de voedselwetten gerespecteerd. Daarom zou het passend zijn als het christendom eens opnieuw de zaken voor zichzelf op een rijtje zet en bedenkt of men mogelijk wat bijschaven kan. 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Figulus said:

Zie je die armbandjes? Die worden isiphandla genoemd. Ze zijn bedoeld om de dragers te verbinden met hun voorouders. Elk kledingstuk heeft een rituele betekenis. Daar zal toch afstand van genomen moeten worden, zoals men afstand behoort te nemen van de rituelen uit de Thora. Geen afstand nemen van die gebruiken verloochent de komst van Christus, naar mijn mening.

Geen jota of tittel haalt Jezus van de Torah. Probeer dat maar te rijmen. 

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Boaz said:

Jezus verkondigde niets van de wet af te doen. Evenals Paulus. En in het boek Handelingen wordt de Sabbath gehouden, de feestdagen gevierd en de voedselwetten gerespecteerd. Daarom zou het passend zijn als het christendom eens opnieuw de zaken voor zichzelf op een rijtje zet en bedenkt of men mogelijk wat bijschaven kan. 

Tot de wet vervuld was. Anders zouden christenen zich nog besnijden bv. 😉

Het vereist gewoon een grondige portie zelfverloochening en absorberen wat Hij in totaliteit leerde. Je bent vrij van de wet he, het juk ligt op Hem.

Dus christendom heeft het op het rijtje, maar christenen maken liever een eigen creatuur.

 • Duimpje! 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Figulus said:

Een beroep doen op cultuur is prima als het windmolens of klompen betreft. Iemand die op de klompen naar de kerk komt en koeien melken verkondigt, mist geen zegen. Iemand die een keppeltje draagt en besnijdenis verkondigt, loopt deze toch wel mis.

Inderdaad br. @Figulus, dat gaat veel te ver, de vleselijke besnijdenis e.d. verkondigen.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Boaz said:

Geen jota of tittel haalt Jezus van de Torah. Probeer dat maar te rijmen. 

Matteüs 5:17-18 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Hopelijk staat het niet ter discussie dat Hij ze vervulde? Lees Romeinen 7.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Jahu said:

Inderdaad br. @Figulus, dat gaat veel te ver, de vleselijke besnijdenis e.d. verkondigen.

Paulus over de besnijdenis in Galaten 5:12: Maar wat die oproerkraaiers betreft: laat ze zich maar castreren!

 • Duimpje! 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Fundamenteel said:

Matteüs 5:17-18 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Hopelijk staat het niet ter discussie dat Hij ze vervulde?

Inderdaad br. @Fundamenteel, dat staat niet ter duscussie. Goddank heeft de Heer Jezus Christus voor ons de gehele wet vervuld, daarom mogen wij Christenen nu zonder die wet op stenen gegrift uit de genade Gods leven.

 • Amen 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Fundamenteel said:

Matteüs 5:17-18 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Hopelijk staat het niet ter discussie dat Hij ze vervulde? Lees Romeinen 7.

Dan ga je een heel krampachtige discussie krijgen over de persoonlijke uitlegging van 'vervullen' . Want het komt er daarna toch op neer dat Christus de wet overbodig maakt ofzo. Dan luidt de zin: ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen maar om te (afschaffen, overbodig maken,...) Wordt een heel vreemde uitspraak van Jezus. 

Bovendien doet Paulus in Romeinen 3:31 ook niets af van de wet. Terwijl hij dat in andere verzen in Romeinen wèl doet. Dus met Romeinen kunnen we ons om de oren slaan tot Sint Juttemis. Dat brengt ons geen stap verder. 

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, Fundamenteel said:

Paulus over de besnijdenis in Galaten 5:12: Maar wat die oproerkraaiers betreft: laat ze zich maar castreren!

Met de besnijdenis is op zich niets verkeerds. Paulus besneed Timotheüs. Waar het om gaat is dat men niet gerechtvaardigd kan worden door het houden van de wet. Het is verkeerd om mensen te veroordelen als zij zich laten besnijden. Het is ook verkeerd om van mensen te eisen dat ze zich laten besnijden. 

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Willempie said:

Met de besnijdenis is op zich niets verkeerds. Paulus besneed Timotheüs. Waar het om gaat is dat men niet gerechtvaardigd kan worden door het houden van de wet. Het is verkeerd om mensen te veroordelen als zij zich laten besnijden. Het is ook verkeerd om van mensen te eisen dat ze zich laten besnijden.

Inderdaad! Paulus spreekt daarover in Romeinen 3:1-2.

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Boaz said:

Dan ga je een heel krampachtige discussie krijgen over de persoonlijke uitlegging van 'vervullen' . Want het komt er daarna toch op neer dat Christus de wet overbodig maakt ofzo. Dan luidt de zin: ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen maar om te (afschaffen, overbodig maken,...) Wordt een heel vreemde uitspraak van Jezus. 

Bovendien doet Paulus in Romeinen 3:31 ook niets af van de wet. Terwijl hij dat in andere verzen in Romeinen wèl doet. Dus met Romeinen kunnen we ons om de oren slaan tot Sint Juttemis. Dat brengt ons geen stap verder. 

Ik zou niet weten waarom de pure eenvoud een krampachtige discussie zou worden? Er is maar 1 Man die de Wet kon naleven en deze daarmee dus vervulde. Dat maakte Hem dus zonder zonde en daardoor had de dood geen grip over Hem.

Romeinen 7 doet ook niets af van de wet, maar je bent te zondig; je kan dat niet op eigen kracht naleven. En je bent sowieso vrijgesteld. Als je vrijgesteld bent van besnijdenissen, moet je dus ook geen geprogrammeerd leven meer leiden zoals Joden dat vandaag nog steeds doen met allerlei rituelen.  Dat is het oude verbond, Jezus is het nieuwe verbond want de wet is vervuld.

Het sleutelwoord is totaliteit en niet random teksten pakken, lees Romeinen 7 helemaal en het zal u dagen. Je bent vrij van de wet, maar niet vrij om te zondigen en als je zondigt, kan je nog vergeven worden en hoeft niemand je te stenigen of te straffen. De wraak komt de Heer en de Heer alleen toe.

Als Romeinen 7 u geen stap verder brengt, ligt het gebrek helaas bij u.

 • Duimpje! 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, Willempie said:

Met de besnijdenis is op zich niets verkeerds. Paulus besneed Timotheüs. Waar het om gaat is dat men niet gerechtvaardigd kan worden door het houden van de wet. Het is verkeerd om mensen te veroordelen als zij zich laten besnijden. Het is ook verkeerd om van mensen te eisen dat ze zich laten besnijden. 

Maar Timotheüs was een Jood, wij niet. Het is als zeggen dat wij nog als Levieten moeten leven omdat Jezus de wet niet afschafte? Maar de nuance "tot deze vervuld is" schept een hele andere context. Want Hij vervulde de wet dus Hij heeft alle autoriteit er iets aan te veranderen en er genade op toe te passen.  Wij, die heidenen waren, moeten ons echt niet aan allerlei wettische rituelen onderwerpen om in Gods gratie te vallen. 😉 Het nieuwe verbond is van kracht.

 • Amen 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Paulus ageerde niet tegen de besnijdenis. Hij ageerde tegen zekere wettische Joodse infiltranten die de heidense christenen vertelden dat ze niet gered konden worden als ze zich niet aan de Joodse wetten hielden. Paulus leerde, met volledige instemming van de Joodse leiding te Jeruzalem, dat de heidenen daartoe niet verplicht waren. Nu draaien sommigen het om en zeggen dat de wetten verkeerd zijn. Bovendien veroordelen ze de mensen die zich aan die wetten houden. Dat is de omgekeerde wereld. Dat is zoiets als beweren dat je pas een echte christen bent als je varkensvlees eet, hetgeen trouwens ook al is voorgekomen. 

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Willempie said:

Met de besnijdenis is op zich niets verkeerds. Paulus besneed Timotheüs. Waar het om gaat is dat men niet gerechtvaardigd kan worden door het houden van de wet. Het is verkeerd om mensen te veroordelen als zij zich laten besnijden. Het is ook verkeerd om van mensen te eisen dat ze zich laten besnijden. 

Het gaat om de implicaties die de besnijdenis met zich mee brengt. Wie zich besnijd zal de hele wet moeten houden en dat gaat niemand lukken behalve Jezus.

Link to comment
Share on other sites

Just now, Figulus said:

Het gaat om de implicaties die de besnijdenis met zich mee brengt. Wie zich besnijd zal de hele wet moeten houden en dat gaat niemand lukken behalve Jezus.

Als het doel van de besnijdenis een poging is om zich aan de wet te houden omdat men nog meent door de wet gerechtvaardigd te worden, dan is dat zeker waar. Dat is volgens mij ook wat Paulus leerde.

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Willempie said:

Paulus ageerde niet tegen de besnijdenis. Hij ageerde tegen zekere wettische Joodse infiltranten die de heidense christenen vertelden dat ze niet gered kon worden als ze zich niet aan de Joodse wetten hielden. Paulus leerde, met volledige instemming van de Joodse leiding te Jeruzalem, dat de heidenen daartoe niet verplicht waren. Nu draaien sommigen het om en zeggen dat de wetten verkeerd zijn. Bovendien veroordelen ze de mensen die zich aan die wetten houden. Dat is de omgekeerde wereld. Dat is zoiets als beweren dat je pas een echte christen bent als je varkensvlees eet, hetgeen trouwens ook al is voorgekomen. 

En dus is het niet nodig om behouden te worden, voor niemand. Hij deed het wel bij Timotheus omdat deze als Jood geboren was, Jezus was ook besneden.

Wij besnijden nu geestelijk en niet langer het "vlees". ^^

En waarom? Omdat de wet vervuld is.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Boaz said:

Deze stelling ontgaat mij volledig. 

Er is een objectieve waarneming over hoe Jezus de wet vervulde naast uw subjectieve waarneming. 😉

Jezus vervulde de wet simpelweg door ze na te leven.

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Bij de vraag of we de wet nog moeten houden wordt vaak eerst gekeken naar de inhoud. Dat blijkt niet te doen dus is de conclusie: Neen! 

Dan benader je de wet dus van de foute kant. 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Willempie said:

Als het doel van de besnijdenis een poging is om zich aan de wet te houden omdat men nog meent door de wet gerechtvaardigd te worden, dan is dat zeker waar. Dat is volgens mij ook wat Paulus leerde.

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. (Gal.5:1-3, SV)

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Fundamenteel said:

Er is een objectieve waarneming over hoe Jezus de wet vervulde naast uw subjectieve waarneming. 😉

Jezus vervulde de wet simpelweg door ze na te leven.

Ja, hij vervulde de wet tot in de puntjes. Maar hij stelde nergens dat de wet na zijn vervulling niet meer gold. Als de wet niet meer gold dan had Jezus niet hoeven sterven. 

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Boaz said:

Bij de vraag of we de wet nog moeten houden wordt vaak eerst gekeken naar de inhoud. Dat blijkt niet te doen dus is de conclusie: Neen! 

Dan benader je de wet dus van de foute kant. 

Het grootste gebod in de wet vereenvoudigt alles. Wie de Heer liefheeft met heel zijn ziel, hart en verstand, gaat automatisch Zijn wil -proberen- nastreven.

 • Amen 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...