Jump to content
Bazuinen

Waar zijn we het over eens?


Recommended Posts

Naar aanleiding van de berichten die jullie ondertussen allemaal wel hebben zien voorbijkomen, vraag ik me af waar we het over eens zijn. Genoemd werd de opstanding van Jezus, de Verlosser. Ik neem inderdaad aan dat daar geen misverstand over bestaat? We zijn het erover eens dat Jezus zich enkele dagen in het graf bevond, daarna verrees uit de dood en zich liet zien aan zijn leerlingen. 

Ik heb ff gegoogled: What do Christians agree upon? Vaak staat de Drieëenheid bovenaan. Dus die search levert niet veel op. 

Dus leg ik de vraag hier neer: Waar zijn we het wèl over eens? 

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Boaz said:

Genoemd werd de opstanding van Jezus, de Verlosser. Ik neem inderdaad aan dat daar geen misverstand over bestaat? We zijn het erover eens dat Jezus zich enkele dagen in het graf bevond, daarna verrees uit de dood en zich liet zien aan zijn leerlingen.

Als geschiedkundig feit kan men het daar over eens zijn. De implicaties van dat feit levert fundamentele verschillen op.

Link to comment
Share on other sites

35 minutes ago, Figulus said:

Als geschiedkundig feit kan men het daar over eens zijn. De implicaties van dat feit levert fundamentele verschillen op.

DAAR GAAT HET HIER NIET OVER. 

Kunnen we het niet eens over een topicstart eens zijn? 

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Boaz said:

Ik heb ff gegoogled: What do Christians agree upon? Vaak staat de Drieëenheid bovenaan. Dus die search levert niet veel op

🤣 

53 minutes ago, Boaz said:

Dus leg ik de vraag hier neer: Waar zijn we het wèl over eens?

Ik ga me er niet aan branden.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Boaz said:

Naar aanleiding van de berichten die jullie ondertussen allemaal wel hebben zien voorbijkomen, vraag ik me af waar we het over eens zijn. Genoemd werd de opstanding van Jezus, de Verlosser. Ik neem inderdaad aan dat daar geen misverstand over bestaat? We zijn het erover eens dat Jezus zich enkele dagen in het graf bevond, daarna verrees uit de dood en zich liet zien aan zijn leerlingen. 

Ik heb ff gegoogled: What do Christians agree upon? Vaak staat de Drieëenheid bovenaan. Dus die search levert niet veel op. 

Dus leg ik de vraag hier neer: Waar zijn we het wèl over eens? 


Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Jezus de Zoon van God is. En dat ieder die in Hem gelooft “eeuwig leven” heeft.  En dat Hij gekruisigd is om ons te kunnen verzoenen met God.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, Thinkfree said:

Dat is ook nog maar de vraag of we het daar over eens zijn. 😂

Tja, dan blijft er weinig gemeenschappelijke grond over. Ik wil best discussiëren op een christelijk forum, maar het lijkt erop dat ik dat zal moeten doen zonder de aanname dat iedereen christelijk is.

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Figulus said:

Tja, dan blijft er weinig gemeenschappelijke grond over. Ik wil best discussiëren op een christelijk forum, maar het lijkt erop dat ik dat zal moeten doen zonder de aanname dat iedereen christelijk is.

Ik zou niet iedereen zomaar voor lief nemen nee, is nooit verstandig.'

Meschien kan/wil @Boazons een punt geven waarover we het met zu'n allen eens zijn?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Boaz said:

Ik heb ff gegoogled: What do Christians agree upon? Vaak staat de Drieëenheid bovenaan. Dus die search levert niet veel op. 

Het klopt natuurlijk wel. Het overgrote deel van de christenen is het gewoon eens met de kerkdogma's. In hoeverre daarover wordt nagedacht en hoe het individueel wordt geïnterpreteerd is weer een ander verhaal. Maar de dogma's zijn nu niet echt een strijdpunt meer binnen het christendom als geheel. In de kerkgeschiedenis is het dogma van de drie-eenheid wel een dramatisch verschilpunt geweest maar dat is nu niet meer zo.  

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Willempie said:

Het klopt natuurlijk wel. Het overgrote deel van de christenen is het gewoon eens met de kerkdogma's. In hoeverre daarover wordt nagedacht en hoe het individueel wordt geïnterpreteerd is weer een ander verhaal. Maar de dogma's zijn nu niet echt een strijdpunt meer binnen het christendom als geheel. In de kerkgeschiedenis is het dogma van de drie-eenheid wel een dramatisch verschilpunt geweest maar dat is nu niet meer zo.  


Toch staat de drieëenheid in geen enkele geloofsbelijdenis. En God de Zoon is volgens mij echt katholiek, maar niet protestants. Of heb ik dat mis? Is God de Zoon ook een dogma in andere denominaties?

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Thinkfree said:

 

Meschien kan/wil @Boazons een punt geven waarover we het met zu'n allen eens zijn?

Ik doe een poging:

1. Christenen zijn het erover eens dat Jezus voordat hij mens werd al bestond in de hemel. 

2. Na zijn dood keerde hij weer terug naar waar hij vandaan kwam. 

3. De doden zullen weer opgewekt worden op aarde. 

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Fundamenteel said:

Als we het eens worden vaak oneens te zijn? 🙂

Ik denk niet dat er twee christenen op deze aarde zijn te vinden die overal hetzelfde over denken. Ik denk zelfs niet dat er twee mensen zijn te vinden die volkomen gelijk denken, net zoals er geen twee mensen zijn met dezelfde vingerafdrukken. Ieder mens is uniek. En zo heeft God dat gewild. Maar wat God vooral wil is dat we elkaar niet veroordelen maar liefhebben. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sommige mensen hebben de gave het bloed onder je nagels vandaan te halen. Dat is goed. De Kerk (met de hoofdletter) is een familie die je, net als je biologische familie, niet zelf uit kunt zoeken. Je hebt het maar met elkaar te doen omdat je deel bent van één en hetzelfde lichaam. Het werkt hetzelfde als in een leger. Je bent allemaal verschillend maar je bent loyaal aan en afhankelijk van elkaar. Anders werkt het niet. Dit was natuurlijk even heel kort door de bocht want er is nog heel veel meer. 

 • Duimpje! 1
 • Amen 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Flawless victory said:


Toch staat de drieëenheid in geen enkele geloofsbelijdenis. En God de Zoon is volgens mij echt katholiek, maar niet protestants. Of heb ik dat mis? Is God de Zoon ook een dogma in andere denominaties?

Jazeker wel. Het dogma van de drie-eenheid is door de protestanten één op één overgenomen, Ik vind het jammer dat het biechtgeheim niet is overgenomen maar dat is weer een ander verhaal. 🙂

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Boaz said:

1. Christenen zijn het erover eens dat Jezus voordat hij mens werd al bestond in de hemel. 

2. Na zijn dood keerde hij weer terug naar waar hij vandaan kwam. 

Klopt, Jezus werd voordat hij naar de aarde kwam door God de Vader verheerlijkt, en gelijkerwijs na zijn opname ook.

Johannes 17

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

9 minutes ago, Boaz said:

3. De doden zullen weer opgewekt worden op aarde

Ik denk dat we over dit punt wel met zu'n allen het overeens zijn.

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Willempie said:

Ik denk niet dat er twee christenen op deze aarde zijn te vinden die overal hetzelfde over denken. Ik denk zelfs niet dat er twee mensen zijn te vinden die volkomen gelijk denken, net zoals er geen twee mensen zijn met dezelfde vingerafdrukken. Ieder mens is uniek. En zo heeft God dat gewild. Maar wat God vooral wil is dat we elkaar niet veroordelen maar liefhebben. Dat is niet altijd gemakkelijk. Sommige mensen hebben de gave het bloed onder je nagels vandaan te halen. Dat is goed. De Kerk (met de hoofdletter) is een familie die je, net als je biologische familie, niet zelf uit kunt zoeken. Je hebt het maar met elkaar te doen omdat je deel bent van één en hetzelfde lichaam. Het werkt hetzelfde als in een leger. Je bent allemaal verschillend maar je bent loyaal aan en afhankelijk van elkaar. Anders werkt het niet. Dit was natuurlijk even heel kort door de bocht want er is nog heel veel meer. 

Als een soldaat vindt dat oorlog eigenlijk pacifisme is en camouflage overbodig, om vervolgens in clownstenue het geweer te gebruiken als hengel om mee te gaan vissen, mag men zo uniek zijn als men is, maar een soldaat is het geenszins.

Link to comment
Share on other sites

Just now, Figulus said:

Als een soldaat vindt dat oorlog eigenlijk pacifisme is en camouflage overbodig, om vervolgens in clownstenue het geweer te gebruiken als hengel om mee te gaan vissen, mag men zo uniek zijn als men is, maar een soldaat is het geenszins.

Undercover soldaat 🤣 sry...

Link to comment
Share on other sites

 

20 minutes ago, Flawless victory said:


Toch staat de drieëenheid in geen enkele geloofsbelijdenis. En God de Zoon is volgens mij echt katholiek, maar niet protestants. Of heb ik dat mis? Is God de Zoon ook een dogma in andere denominaties?

Neen de drie eenheid is rechtstreeks af te lezen in Johannes. Waar Jezus wordt opgenomen zegt Hij dat Hij den Trooster achterlaat. Het is dus geen katholieke leer, de orthodoxen waren hen voor als ik me niet vergis?

Er wordt niet zomaar geschreven te dopen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 • Duimpje! 1
 • Amen 1

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Figulus said:

Als een soldaat vindt dat oorlog eigenlijk pacifisme is en camouflage overbodig, om vervolgens in clownstenue het geweer te gebruiken als hengel om mee te gaan vissen, mag men zo uniek zijn als men is, maar een soldaat is het geenszins.

Ik heb mijn twijfels over hoe het nu is. De keuring is in ieder geval lang niet meer zo streng als in mijn tijd. Maar ik ga er van uit dat dergelijke unieke figuren nog steeds niet door de keuring heenkomen. Die worden dus geen soldaat. En mensen die niet in God geloven en Jezus afwijzen worden geen christenen.

Link to comment
Share on other sites

Ik denk dat 'we' het nooit eens worden, als het gaat om dogma's en leerstellingen. Uiteindelijk ontbreekt ons van nature de wil om het eens te worden. Dat gegeven is ontstaan toen de mens (de mensheid!) besloot te eten van de boom van kennis (van goed en kwaad). De mens (de mensheid!) is sindsdien innerlijk verdeeld en zal het dus nooit eens worden met zichzelf.

Tot aan de komst van Christus veranderde niets aan deze situatie. Ná Christus is het echter mogelijk geworden om te streven naar eenheid (dus onverdeeldheid). 

De Bijbel geeft aan waar die eenheid te vinden is: ALLEEN in Jezus Christus.

Met andere woorden: "Waar kúnnen we het over eens zijn?":

Over het feit dat Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Over al het andere zullen we (als mensen) het altijd oneens blijven

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Hetairos said:

Ik denk dat 'we' het nooit eens worden, als het gaat om dogma's en leerstellingen. Uiteindelijk ontbreekt ons van nature de wil om het eens te worden. Dat gegeven is ontstaan toen de mens (de mensheid!) besloot te eten van de boom van kennis (van goed en kwaad). De mens (de mensheid!) is sindsdien innerlijk verdeeld en zal het dus nooit eens worden met zichzelf.

Tot aan de komst van Christus veranderde niets aan deze situatie. Ná Christus is het echter mogelijk geworden om te streven naar eenheid (dus onverdeeldheid). 

De Bijbel geeft aan waar die eenheid te vinden is: ALLEEN in Jezus Christus.

Met andere woorden: "Waar kúnnen we het over eens zijn?":

Over het feit dat Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Over al het andere zullen we (als mensen) het altijd oneens blijven

Maar brengt dogma nu net geen soelaas om tot eensgezindheid te komen?

Als we als forum allemaal samen onze Bijbels openslagen over de onderwerpen die hier ter discussie staan, dan zouden we toch allemaal hetzelfde moeten lezen? En indien er verwarring zou zijn, dan kunnen we er de footnotes bijhalen om er nog dieper op in te gaan. Dan kunnen we dat onderling bespreken en als groep achterhalen wie/wat fout interpreteert en komen we tot een holistisch overzicht van het onderwerp.

Als de wil er is, dan kunnen wij betere kennis opdoen dan random theologen die er een master in behaalden. En dat meen ik echt. Mensen kijken teveel op naar mensen van deze tijd, terwijl we de Mens van die tijd als referentie en ankerpunt moeten nemen. Ziet de Mens! 🙂

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Willempie said:

Ik heb mijn twijfels over hoe het nu is. De keuring is in ieder geval lang niet meer zo streng als in mijn tijd. Maar ik ga er van uit dat dergelijke unieke figuren nog steeds niet door de keuring heenkomen. Die worden dus geen soldaat. En mensen die niet in God geloven en Jezus afwijzen worden geen christenen.

Gezien de ontwikkelingen binnen het leger en de soort van mensen die ze daar inmiddels toelaten, heb ik er een hard hoofd in dat mijn veiligheid wordt gegarandeerd in tijden van oorlog.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Fundamenteel said:

Maar brengt dogma nu net geen soelaas om tot eensgezindheid te komen?

Ik zou zeggen, probeer het maar uit! Ik ben echter van mening, dat je géén dogma of leerstelling kunt 'bedenken' waar je geen discussie over krijgt. Hooguit krijg je het voor elkaar, dat men een dogma of leerstelling accepteert, teneinde de schijn van eenheid hoog te houden.

Het punt is namelijk dat de Schepping uit God is voortgekomen. Van nature zal de Schepping dus altijd in God willen terugkeren. Dat verlangen om in God terug te keren, is ingeschapen. De mens zal dus ook voortdurend een hunkering ervaren naar de Bron waaruit hij is voortgekomen.

In Jezus kan hij zien wat het betekent om weer één met God te zijn, maar ziet hij óók dat hij dat zelf die eenheid met God nog niet kent.

Jezus is voor de mens, zowel het doel (Waarheid) als het proces (Weg) om dat doel te bereiken (het Leven).

Uiteindelijk zal alles, wat de mens bedenkt en waarover hij communiceert, zich concentreren op en rond Jezus Christus. Dit geldt voor elk mens, ongeacht welke dogma's of leerstellingen hij ook huldigt.

Zelf een verstokte atheïst zal, op een bij God bekend moment, vrijwillig tot het inzicht komen, dat Jezus Christus het centrum is van de Schepping en dat Deze verwijst naar God die alles heeft geschapen:

"Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt."

Johannes 17:3 (NBG1951)

 

 • Duimpje! 2

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...