Jump to content
Bazuinen

Is de alverzoeningsleer Bijbels?


Recommended Posts

De alverzoeningsleer, ook bekend als universeel herstel of apokatastasis, is de theologische opvatting dat uiteindelijk alle mensen (en mogelijk ook de gevallen engelen) gered zullen worden en verzoend met God, ongeacht hun geloof of morele staat in dit leven. Deze leer staat in contrast met traditionele christelijke opvattingen over eeuwige straf voor de onrechtvaardigen.

Mijn stelling:

Wie de hel ontkent, ontkent Gods rechtvaardig karakter en kan geen broeder worden genoemd.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Figulus said:

De alverzoeningsleer, ook bekend als universeel herstel of apokatastasis, is de theologische opvatting dat uiteindelijk alle mensen (en mogelijk ook de gevallen engelen) gered zullen worden en verzoend met God, ongeacht hun geloof of morele staat in dit leven. Deze leer staat in contrast met traditionele christelijke opvattingen over eeuwige straf voor de onrechtvaardigen.

Mijn stelling:

Wie de hel ontkent, ontkent Gods rechtvaardig karakter en kan geen broeder worden genoemd.

Serious? 

Wanneer heeft de Almachtige jou op de rechterstoel gezet? Dat is mij ontgaan. Heb je daar een bijbelvers voor? 

Alle gekheid op een stokje. Zulke beweringen over wie wel of niet een broeder is kunnen we missen als kiespijn. Lees de geboden van dit forum maar na. 

Iedereen die Jezus aanneemt als de weg, de waarheid en het leven, dat is een broeder of zuster. Jezus zit op de rechterstoel. Wij buigen instemmend onze knie. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Figulus said:

Wie de hel ontkent, ontkent Gods rechtvaardig karakter en kan geen broeder worden genoemd.

Of het is wel een broeder maar met nog gebrekkige kennis, zoals wij allemaal. En hij, net als wij, de Heilige Geest mag volgen, en Die zal ons in al de waarheid leiden. (Joh.16:13)

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Figulus said:

De alverzoeningsleer, ook bekend als universeel herstel of apokatastasis, is de theologische opvatting dat uiteindelijk alle mensen (en mogelijk ook de gevallen engelen) gered zullen worden en verzoend met God, ongeacht hun geloof of morele staat in dit leven. Deze leer staat in contrast met traditionele christelijke opvattingen over eeuwige straf voor de onrechtvaardigen.

Mijn stelling:

Wie de hel ontkent, ontkent Gods rechtvaardig karakter en kan geen broeder worden genoemd.

Ik heb behoefte aan duidelijkheid. Als je de hel beschouwt als een plaats waar de doden zich bevinden, in onbewuste toestand, dan geloof ik in het bestaan van een hel.

Als de hel een plaats is van eeuwige pijniging waar mensen bewust onderworpen worden aan pijnlijke lijfstraffen met miljarden jaren in het vooruitzicht... Dan, nee, geloof ik er niet in. 

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Boaz said:

Ik heb behoefte aan duidelijkheid. Als je de hel beschouwt als een plaats waar de doden zich bevinden, in onbewuste toestand, dan geloof ik in het bestaan van een hel.

Als de hel een plaats is van eeuwige pijniging waar mensen bewust onderworpen worden aan pijnlijke lijfstraffen met miljarden jaren in het vooruitzicht... Dan, nee, geloof ik er niet in. 

De hel bestaat zeer zeker en is eeuwig, maar die is aanvankelijk niet voor mensen bedoeld, maar voor de duivel en diens trawanten. Het dodenrijk is tijdelijk en wordt uiteindelijk opgeheven (/weggedaan), omdat die dan geheel 'leeg' is.

Het is voor een mens niet mogelijk om in het dodenrijk te komen, indien hij/zij van de Heer Jezus Christus is.

En het is tevens voor geen enkel mens mogelijk om in de hel te komen, tenzij hij/zij de duivel liever heeft dan de Heer Jezus Christus, en de duisternis liever heeft dan het Licht der wereld.

Link to comment
Share on other sites

35 minutes ago, Boaz said:

Iedereen die Jezus aanneemt als de weg, de waarheid en het leven, dat is een broeder of zuster. Jezus zit op de rechterstoel. Wij buigen instemmend onze knie. 

Het ontkennen van de hel ondermijnt de betekenis van verlossing, de ernst van zonde, en de noodzakelijkheid van Jezus' offerdood en opstanding. Jezus waarschuwt met regelmaat voor het bestaan van de hel, men neemt Jezus het beste serieus. Iemand die Jezus niet serieus neemt, kan ik niet als broeder beschouwen. Men ontkent het werk van Jezus en zijn waarschuwingen voor de hel. Dat lijkt helemaal niet op de Jezus waar ik in geloof.

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Boaz said:

Ik heb behoefte aan duidelijkheid. Als je de hel beschouwt als een plaats waar de doden zich bevinden, in onbewuste toestand, dan geloof ik in het bestaan van een hel.

Als de hel een plaats is van eeuwige pijniging waar mensen bewust onderworpen worden aan pijnlijke lijfstraffen met miljarden jaren in het vooruitzicht... Dan, nee, geloof ik er niet in. 

Het woord hel is een eenduidige vertaling van vier verschillende namen uit het Hebreeuws en Grieks die allemaal een eigen betekenis hebben. Daar zijn in het Nederlands en andere talen geen woorden voor. Een alternatief voor de vertalingen zou zijn om de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse namen te laten staan maar zelfs dan had bijna niemand uit die vertalingen begrepen waar het in wezen over gaat. In de vroege Middeleeuwen begon men beelden van de hel te maken die nu nog in grote mate bepalen wat men bij het woord hel denkt. Er wordt wel vermoed dat de kerkleiders die beelden versterkten om het volk d.m.v. angst tot gehoorzaamheid te dwingen. Nochtans spreken Jezus en de apostelen over een plaats waar we niet terecht willen komen en dat dienen we niet te bagatelliseren.   

Link to comment
Share on other sites

Om even terug te komen op het onderwerp: “Is de leer van de alverzoening Bijbels?”

Daarop geef ik MIJN mening: NEE, de leer van de alverzoening is niet Bijbels.

Ik voeg er nog een EIGEN mening aan toe: De leer is zelfs ANTICHRISTELIJK.

>—————————————————————————————-<

NB: Het typische van dit soort topics is dat iedereen direct van alles door elkaar heen gaat roepen of schreeuwen, maar het onderwerp (het topic) inhoudelijk negeert. Ik stel in deze: “Men is dus enkel maar geïnteresseerd in wat men zelf denkt en op dat moment kwijt wil”. Het bewijs voor deze stelling zie ik in het feit dat NIEMAND aan MIJ vraagt:

  • “WAAROP is jouw mening gebaseerd, dat de leer van de alverzoening onbijbels en antichristelijk is? WAAROM ben je dat van mening?

Nee, jullie gaan liever weer verder met het verkondigen van jullie eigen inzichten, of die nu wat met het topic te maken hebben of niet; dat is ‘Nebensache’. 

NB: De substelling van @Figulus heeft óók niets met het topic/onderwerp te maken. De substelling werkt dus als ‘een knuppel in het hoenderhok’; alle kippen  raken in onrust, maar weten eigenlijk niet waarom. En dus begint elke kip maar heen en weer te fladderen en te kakelen en vergeten prompt wat ze eigenlijk wilden doen: eieren leggen.

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Hetairos said:

De substelling werkt dus als ‘een knuppel in het hoenderhok’; alle kippen  raken in onrust, maar weten eigenlijk niet waarom. En dus begint elke kip maar heen en weer te fladderen en te kakelen en vergeten prompt wat ze eigenlijk wilden doen: eieren leggen.

Heel goed geanalyseerd.

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Willempie said:

Het woord hel is een eenduidige vertaling van vier verschillende namen uit het Hebreeuws en Grieks die allemaal een eigen betekenis hebben. Daar zijn in het Nederlands en andere talen geen woorden voor. Een alternatief voor de vertalingen zou zijn om de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse namen te laten staan maar zelfs dan had bijna niemand uit die vertalingen begrepen waar het in wezen over gaat. In de vroege Middeleeuwen begon men beelden van de hel te maken die nu nog in grote mate bepalen wat men bij het woord hel denkt. Er wordt wel vermoed dat de kerkleiders die beelden versterkten om het volk d.m.v. angst tot gehoorzaamheid te dwingen. Nochtans spreken Jezus en de apostelen over een plaats waar we niet terecht willen komen en dat dienen we niet te bagatelliseren.   

Ik beschouw de hel als het gemeenschappelijke graf van de mens na de tweede dood. Daar wil je dus inderdaad zeker niet terechtkomen. Want dat is een definitief eindpunt op de verkeerde plek. 

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, Boaz said:

Als de hel een plaats is van eeuwige pijniging waar mensen bewust onderworpen worden aan pijnlijke lijfstraffen met miljarden jaren in het vooruitzicht... Dan, nee, geloof ik er niet in. 

Miljarden jaren is een uitdrukking die een waardeloze betekenis heeft in contrast met de eeuwigheid. Je redenatie lijkt te impliceren dat er tijd bestaat, wat absoluut niet het geval zal zijn. Mocht men geen beroep willen doen op het werk van Jezus, dan is de hel een eeuwige plek waar men zal verblijven in afwezigheid van God. Met alle nare consequenties van dien. Onze voorstelling van in de brand staande mensen zal erbij verbleken.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Flawless victory said:

Het geloof in een eindeloze pijniging komt uit een ziek brein.

Dat is dus precies waarom ik iemand die zich waagt aan een dergelijke uitspraak, niet mijn broeder kan noemen. Jezus heeft geen ziek brein, dat is gewoon pure godslastering wat je daar uit.

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Figulus said:

Dat is dus precies waarom ik iemand die zich waagt aan een dergelijke uitspraak, niet mijn broeder kan noemen. Jezus heeft geen ziek brein, dat is gewoon pure godslastering wat je daar uit.

En dat zegt dan iemand die naar eigen zeggen (op credible) een aanslag op moslims voorbereidt met zijn hond…. Ik begrijp niet dat je hier toegelaten bent.

Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, Figulus said:

Dat is dus precies waarom ik iemand die zich waagt aan een dergelijke uitspraak, niet mijn broeder kan noemen. Jezus heeft geen ziek brein, dat is gewoon pure godslastering wat je daar uit.

Kom op man, doe normaal. Er staat nergens beschreven dat jouw uitleg de enig juiste is. Tweespalt zaaien hebben we hier echt niet nodig. 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Boaz said:

Kom op man, doe normaal. Er staat nergens beschreven dat jouw uitleg de enig juiste is. Tweespalt zaaien hebben we hier echt niet nodig. 

Dat is nu eenmaal de logische consequentie van het wel of niet geloven in de hel. Het bestaan van de hel is een fundamenteel aspect van het christendom wat mij betreft. Is geen bijzaak, maar hoofdzaak. Valt niet aan te tornen. Zou ook niet eerlijk zijn naar de mensen, die gewaarschuwd voor twee tellen. Weet je wat het is met de mens? Die trekt zich nu eenmaal meer aan van negatieve consequenties dan van positieve bekrachtigers.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Boaz said:

Ik beschouw de hel als het gemeenschappelijke graf van de mens na de tweede dood. Daar wil je dus inderdaad zeker niet terechtkomen. Want dat is een definitief eindpunt op de verkeerde plek. 

Een plek waar diegene die ons liefheeft afwezig is. Ook een plek van wroeging en schaamte. Van tandenknarsen in de Bijbelse terminologie. Maar misschien zit de sleutel wel aan de binnenkant van de gevangenis. Misschien dient het vuur daar tot reiniging, net zoals elders in de Bijbel. Wie weet?  

  • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Willempie said:

Een plek waar diegene die ons liefheeft afwezig is. Ook een plek van wroeging en schaamte. Van tandenknarsen in de Bijbelse terminologie. Maar misschien zit de sleutel wel aan de binnenkant van de gevangenis. Misschien dient het vuur daar tot reiniging, net zoals elders in de Bijbel. Wie weet?  

En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. (Luk.16:26, SV)

Ik meen hier toch uit op te kunnen maken dat eeuwig op die plek ook eeuwig op die plek betekent.

Link to comment
Share on other sites

59 minutes ago, Figulus said:

Dat is dus precies waarom ik iemand die zich waagt aan een dergelijke uitspraak, niet mijn broeder kan noemen. Jezus heeft geen ziek brein, dat is gewoon pure godslastering wat je daar uit.

Je wordt ook niet gehinderd door enige kennis. Jezus sprak nooit van hel, hij sprak van Gehenna, dat is het dal van Hinnom. 

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Figulus said:

Het bestaan van de hel is een fundamenteel aspect van het christendom wat mij betreft. Is geen bijzaak, maar hoofdzaak.

Het geloof in de mythische hel heeft jou er nochtans niet van weerhouden je hond te gaan trainen voor een zelfmoordmissie op moslims. Gij zult niet doden. Is de hel niet afschrikwekkend genoeg?

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Figulus said:

En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. (Luk.16:26, SV)

Ik meen hier toch op te maken dat eeuwig op die plek ook eeuwig op die plek betekent.

Ik heb er al tamelijk veel over nagedacht, over wat die kloof nu eigenlijk is. Misschien heeft het zelfs iets met een verschil in tijd te maken? Misschien is dat wel een onzinnige gedachte van me? Heb je het boek "De grote scheiding" van C.S. Lewis wel eens gelezen? In dat boek pretendeert Lewis geenszins te weten hoe het precies zit maar doet wel een indrukwekkende poging tot dieper inzicht te komen. 

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Flawless victory said:

Het geloof in de mythische hel heeft jou er nochtans niet van weerhouden je hond te gaan trainen voor een zelfmoordmissie op moslims. Gij zult niet doden. Is de hel niet afschrikwekkend genoeg?

Niet nodig, dit. Je reageert veel te emotioneel op een satirisch bedoelde opmerking.

Link to comment
Share on other sites

Jesaja 32:14 en 15 spreken over een oordeel over Jeruzalem “tot in eeuwigheid” (SV). En in hetzelfde vers wordt gezegd: “totdat over ons uitgestort zal worden de Geest uit den hoge”.
Volgens Judas:7 zijn Sodom en Gomorra een voorbeeld van straf onder eeuwig vuur. Toch zullen in de toekomst deze steden weer in hun vroegere heerlijkheid worden hersteld (Ezechiël 16:55).  Een voorbeeld van eeuwige straf!

Het belangrijkste punt is dat waar eeuwigheid staat in het Grieks AIOON staat. Een AIOON is een tijdperk met een begin en een eind. Het “eeuwig oordeel” is het oordeel dat betrekking heeft op een of meer eeuwen. 
 

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Figulus said:

En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. (Luk.16:26, SV)

Ik meen hier toch uit op te kunnen maken dat eeuwig op die plek ook eeuwig op die plek betekent.

De vertelling in Lucas 16: 19-31 wil niets onthullen over eventuele ervaringen of overleggingen in het dodenrijk. Daarover waren “de wet en de profeten” al duidelijk genoeg.  “Er is geen overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat” (Prediker 9:10).  Lucas 9:16-31 is een satire, gericht aan het adres van de Farizeeën die geldzuchtig waren (16:14). In Lucas 13:27-30 lezen we lezen we dat er vooraanstaande Joden zullen zijn (—>de rijke man!) die bij het aanbreken van het Koninkrijk Gods, Abraham, Izaäc en Jacob zullen zien (Abrahams schoot), maar zelf zullen worden buitengeworpen (—> onoverkomelijke kloof), dag wil zeggen het Messiaanse op aarde niet mogen meemaken.  Ze hadden zich moeten laten gezeggen door “de wet en de profeten”, anders zou zelfs iemand die opstaat uit de doden voor hen niet overtuigend zijn geweest (Johannes 12:9-11).

 

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, Willempie said:

Ik heb er al tamelijk veel over nagedacht, over wat die kloof nu eigenlijk is. Misschien heeft het zelfs iets met een verschil in tijd te maken? Misschien is dat wel een onzinnige gedachte van me? Heb je het boek "De grote scheiding" van C.S. Lewis wel eens gelezen? In dat boek pretendeert Lewis geenszins te weten hoe het precies zit maar doet wel een indrukwekkende poging tot dieper inzicht te komen. 

De kloof benadrukt dat degenen die in de hemel zijn, de hel niet kunnen verlaten om hulp te bieden aan degenen die in de hel zijn, en omgekeerd. Dit onderstreept de ernst en de definitieve aard van het uiteindelijke oordeel. Het is een definitieve continuering en uitkristallisering van de kloof tussen God en mens die men reeds ervaart hier op aarde. Zonder jezus geen brug. Voorts lijkt het me ook getuigen van een onrechtvaardige beloning voor degenen die God hebben geloofd, als uiteindelijk iedereen daar recht op blijkt te hebben.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...