Jump to content
Bazuinen

Antisemiet


Recommended Posts

Antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van Joden.

Het woord betekent letterlijk 'haat jegens Semieten.' Hiermee worden de Semitische volkeren, sprekers van Semitische talen, bedoeld. Met antisemitisme wordt echter specifiek gedoeld op haat jegens mensen met een joodse achtergrond. Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met vijandigheid en haat, variërend van discriminerende overheidsmaatregelen tot georganiseerde moordpartijen, zoals pogroms en de Holocaust.

Antisemitisme wordt onderscheiden van anti-judaïsme, het afwijzen van de joodse religie of godsdienst, en antizionisme, het afwijzen van zionisme, de beweging die een Joodse staat nastreeft in het Beloofde Land. Het tegenovergestelde van antisemitisme is filosemitisme. (Bron: Wikipedia)

In Europa werd en wordt met antisemitisme al vrij snel enkel de haat jegens mensen met een joodse achtergrond bedoeld, mede omdat zij hier als eerste Semieten prominent aanwezig waren.

De afkeer en de haat tegen Joden heeft een geestelijke oorsprong, zij is gebaseerd op religieuze motieven. Dat komt omdat in tegenstelling tot polytheïstische religies, Joden monotheïsten zijn: zij aanbidden maar één God, één Naam! Dat maakt het voor Joden onmogelijk om deel te nemen aan de polytheïstische religies der volken. En op hun beurt kun je van die volken verwachten dat zij geen sympathie voor de joodse religie hebben, omdat die afwijzend tegenover hun goden en hun godsdienst staat. Bovendien zijn Joden geen Christenen, en door godsdienstige Joden wordt er ook op Christenen neergekeken.

Het was in 1781 de Duitse historicus August Ludwig Schlözer die in 1781 de term Semieten introduceerde en daarmee verwees naar Sem, een van de drie zonen van Noach. Daar zit iets bijzonders in, want “Sem” betekent “Naam”. Nazaten van Sem zijn verbonden met de Naam van God, de Heilige, de waarachtige God.

“Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen.6:9) En Noach, die ‘met God’ wandelde, was Sem’s vader. En Sem was voorvader van Terach, de vader van Abram. En Terach nam zijn zoon Abram en zijn neefje Lot en trok uit Ur der Chaldeën naar het land Kanaän. (Gen.11:31)

Aan ons Christenen de taak om het fenomeen antisemitisme vanuit het christelijke perspectief te verklaren, omdat Christenen door Gods genade de nieuwe geestelijke realiteit van het Nieuwe Testament kunnen zien, hetgeen voor ongelovigen bedekt is. (2Kor.3:14)

De Bijbel is waar, ook op die plaatsen waar ons duidelijk wordt uitgelegd wie werkelijk een Jood is. Je bent een Jood als God je een Jood noemt, en Zijn apostel geeft daar in zijn onderwijs goede uitleg over. Daarbij noemt de apostel Paulus twee dingen, door afkomst en door besnijdenis, waarbij de afkomst aanwijsbaar die van Abraham moet zijn, en de besnijdenis als een onmiskenbaar (zij het verborgen) teken. In Paulus’ brieven komen die eisen die God aan de Joodse afkomst en aan de ware besnijdenis stelt naar voren. In zijn brief aan de Galaten geeft hij de voorwaarde aan om een kind van Abraham te zijn:

“En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.” (3:29)

“Indien” is een voorwaardelijk voegwoord, en het geeft aan dat je als mens ‘van Christus’ moet zijn om ‘Abrahams zaad’ te zijn. Het is dus onmogelijk om op andere wijze, bv. door natuurlijke afkomst (de bloedlijn), een erfgenaam van Gods Koninkrijk te zijn!

En in zijn brief aan de Romeinen legt Paulus de ware Joodse besnijdenis uit:

“Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is” (2:28)

“Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” (2:29)

Door de leer van het Koninkrijk der hemelen die door Christus Jezus en Zijn apostelen werd gebracht, blijkt duidelijk dat de joodse besnijdenis ‘in het vlees’ compleet zinloos is geworden en dat geldt ook voor joodse familie-afstamming, indien men denkt daardoor bij God te horen.

Wat betekent dit voor de vele “Israël-fans”, ik bedoel de mensen, de kerken en de organisaties die de staat Israël in al zijn keuzes en daden steunen, omdat zij denken dat allen die in het land Israël wonen ware Joden zijn en daarom het ‘volk’ van God zijn, terwijl zij nochtans de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen! Deze sympathisanten blijken in feite de Bijbel (Rom.2:28-29, Gal.3:29) volledig te negeren en geven liever de voorkeur aan het oude zuurdesem van het Judaïsme.

De ware Jood is dus Jood in het verborgene, omdat zijn ‘hart’ werd besneden door de Heilige Geest. En dat gebeurde op het moment dat hij de Heer Jezus Christus als de waarachtige God heeft aangenomen, Hem liefheeft en aanbidt. Dat heilsfeit verschaft de gelovige de belofte van de Heilige Geest. En die inwoning van de Heilige Geest in hem brengt in zijn geest het ‘teken’ aan dat door engelen en door duivelen wordt gezien! Hier is het ware kind van God, de ware erfgenaam Gods, hij die het is geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, de Koning van het Israël Gods. (Gal.6:16)

 

 • Duimpje! 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jahu said:

Antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van Joden.

Het woord betekent letterlijk 'haat jegens Semieten.' Hiermee worden de Semitische volkeren, sprekers van Semitische talen, bedoeld. Met antisemitisme wordt echter specifiek gedoeld op haat jegens mensen met een joodse achtergrond. Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met vijandigheid en haat, variërend van discriminerende overheidsmaatregelen tot georganiseerde moordpartijen, zoals pogroms en de Holocaust.

Antisemitisme wordt onderscheiden van anti-judaïsme, het afwijzen van de joodse religie of godsdienst, en antizionisme, het afwijzen van zionisme, de beweging die een Joodse staat nastreeft in het Beloofde Land. Het tegenovergestelde van antisemitisme is filosemitisme. (Bron: Wikipedia)

In Europa werd en wordt met antisemitisme al vrij snel enkel de haat jegens mensen met een joodse achtergrond bedoeld, mede omdat zij hier als eerste Semieten prominent aanwezig waren.

De afkeer en de haat tegen Joden heeft een geestelijke oorsprong, zij is gebaseerd op religieuze motieven. Dat komt omdat in tegenstelling tot polytheïstische religies, Joden monotheïsten zijn: zij aanbidden maar één God, één Naam! Dat maakt het voor Joden onmogelijk om deel te nemen aan de polytheïstische religies der volken. En op hun beurt kun je van die volken verwachten dat zij geen sympathie voor de joodse religie hebben, omdat die afwijzend tegenover hun goden en hun godsdienst staat. Bovendien zijn Joden geen Christenen, en door godsdienstige Joden wordt er ook op Christenen neergekeken.

Het was in 1781 de Duitse historicus August Ludwig Schlözer die in 1781 de term Semieten introduceerde en daarmee verwees naar Sem, een van de drie zonen van Noach. Daar zit iets bijzonders in, want “Sem” betekent “Naam”. Nazaten van Sem zijn verbonden met de Naam van God, de Heilige, de waarachtige God.

“Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen.6:9) En Noach, die ‘met God’ wandelde, was Sem’s vader. En Sem was voorvader van Terach, de vader van Abram. En Terach nam zijn zoon Abram en zijn neefje Lot en trok uit Ur der Chaldeën naar het land Kanaän. (Gen.11:31)

Aan ons Christenen de taak om het fenomeen antisemitisme vanuit het christelijke perspectief te verklaren, omdat Christenen door Gods genade de nieuwe geestelijke realiteit van het Nieuwe Testament kunnen zien, hetgeen voor ongelovigen bedekt is. (2Kor.3:14)

De Bijbel is waar, ook op die plaatsen waar ons duidelijk wordt uitgelegd wie werkelijk een Jood is. Je bent een Jood als God je een Jood noemt, en Zijn apostel geeft daar in zijn onderwijs goede uitleg over. Daarbij noemt de apostel Paulus twee dingen, door afkomst en door besnijdenis, waarbij de afkomst aanwijsbaar die van Abraham moet zijn, en de besnijdenis als een onmiskenbaar (zij het verborgen) teken. In Paulus’ brieven komen die eisen die God aan de Joodse afkomst en aan de ware besnijdenis stelt naar voren. In zijn brief aan de Galaten geeft hij de voorwaarde aan om een kind van Abraham te zijn:

“En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.” (3:29)

“Indien” is een voorwaardelijk voegwoord, en het geeft aan dat je als mens ‘van Christus’ moet zijn om ‘Abrahams zaad’ te zijn. Het is dus onmogelijk om op andere wijze, bv. door natuurlijke afkomst (de bloedlijn), een erfgenaam van Gods Koninkrijk te zijn!

En in zijn brief aan de Romeinen legt Paulus de ware Joodse besnijdenis uit:

“Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is” (2:28)

“Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” (2:29)

Door de leer van het Koninkrijk der hemelen die door Christus Jezus en Zijn apostelen werd gebracht, blijkt duidelijk dat de joodse besnijdenis ‘in het vlees’ compleet zinloos is geworden en dat geldt ook voor joodse familie-afstamming, indien men denkt daardoor bij God te horen.

Wat betekent dit voor de vele “Israël-fans”, ik bedoel de mensen, de kerken en de organisaties die de staat Israël in al zijn keuzes en daden steunen, omdat zij denken dat allen die in het land Israël wonen ware Joden zijn en daarom het ‘volk’ van God zijn, terwijl zij nochtans de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen! Deze sympathisanten blijken in feite de Bijbel (Rom.2:28-29, Gal.3:29) volledig te negeren en geven liever de voorkeur aan het oude zuurdesem van het Judaïsme.

De ware Jood is dus Jood in het verborgene, omdat zijn ‘hart’ werd besneden door de Heilige Geest. En dat gebeurde op het moment dat hij de Heer Jezus Christus als de waarachtige God heeft aangenomen, Hem liefheeft en aanbidt. Dat heilsfeit verschaft de gelovige de belofte van de Heilige Geest. En die inwoning van de Heilige Geest in hem brengt in zijn geest het ‘teken’ aan dat door engelen en door duivelen wordt gezien! Hier is het ware kind van God, de ware erfgenaam Gods, hij die het is geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, de Koning van het Israël Gods. (Gal.6:16)

 

Een lang verhaal. In het kort komt het erop neer dat haat tegen het Joodse volk best wel O.K. is omdat het eigenlijk toch geen echte Joden zijn.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Jahu said:

Antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van Joden.

Het woord betekent letterlijk 'haat jegens Semieten.' Hiermee worden de Semitische volkeren, sprekers van Semitische talen, bedoeld. Met antisemitisme wordt echter specifiek gedoeld op haat jegens mensen met een joodse achtergrond. Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met vijandigheid en haat, variërend van discriminerende overheidsmaatregelen tot georganiseerde moordpartijen, zoals pogroms en de Holocaust.

Antisemitisme wordt onderscheiden van anti-judaïsme, het afwijzen van de joodse religie of godsdienst, en antizionisme, het afwijzen van zionisme, de beweging die een Joodse staat nastreeft in het Beloofde Land. Het tegenovergestelde van antisemitisme is filosemitisme. (Bron: Wikipedia)

In Europa werd en wordt met antisemitisme al vrij snel enkel de haat jegens mensen met een joodse achtergrond bedoeld, mede omdat zij hier als eerste Semieten prominent aanwezig waren.

De afkeer en de haat tegen Joden heeft een geestelijke oorsprong, zij is gebaseerd op religieuze motieven. Dat komt omdat in tegenstelling tot polytheïstische religies, Joden monotheïsten zijn: zij aanbidden maar één God, één Naam! Dat maakt het voor Joden onmogelijk om deel te nemen aan de polytheïstische religies der volken. En op hun beurt kun je van die volken verwachten dat zij geen sympathie voor de joodse religie hebben, omdat die afwijzend tegenover hun goden en hun godsdienst staat. Bovendien zijn Joden geen Christenen, en door godsdienstige Joden wordt er ook op Christenen neergekeken.

Het was in 1781 de Duitse historicus August Ludwig Schlözer die in 1781 de term Semieten introduceerde en daarmee verwees naar Sem, een van de drie zonen van Noach. Daar zit iets bijzonders in, want “Sem” betekent “Naam”. Nazaten van Sem zijn verbonden met de Naam van God, de Heilige, de waarachtige God.

“Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen.6:9) En Noach, die ‘met God’ wandelde, was Sem’s vader. En Sem was voorvader van Terach, de vader van Abram. En Terach nam zijn zoon Abram en zijn neefje Lot en trok uit Ur der Chaldeën naar het land Kanaän. (Gen.11:31)

Aan ons Christenen de taak om het fenomeen antisemitisme vanuit het christelijke perspectief te verklaren, omdat Christenen door Gods genade de nieuwe geestelijke realiteit van het Nieuwe Testament kunnen zien, hetgeen voor ongelovigen bedekt is. (2Kor.3:14)

De Bijbel is waar, ook op die plaatsen waar ons duidelijk wordt uitgelegd wie werkelijk een Jood is. Je bent een Jood als God je een Jood noemt, en Zijn apostel geeft daar in zijn onderwijs goede uitleg over. Daarbij noemt de apostel Paulus twee dingen, door afkomst en door besnijdenis, waarbij de afkomst aanwijsbaar die van Abraham moet zijn, en de besnijdenis als een onmiskenbaar (zij het verborgen) teken. In Paulus’ brieven komen die eisen die God aan de Joodse afkomst en aan de ware besnijdenis stelt naar voren. In zijn brief aan de Galaten geeft hij de voorwaarde aan om een kind van Abraham te zijn:

“En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.” (3:29)

“Indien” is een voorwaardelijk voegwoord, en het geeft aan dat je als mens ‘van Christus’ moet zijn om ‘Abrahams zaad’ te zijn. Het is dus onmogelijk om op andere wijze, bv. door natuurlijke afkomst (de bloedlijn), een erfgenaam van Gods Koninkrijk te zijn!

En in zijn brief aan de Romeinen legt Paulus de ware Joodse besnijdenis uit:

“Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is” (2:28)

“Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” (2:29)

Door de leer van het Koninkrijk der hemelen die door Christus Jezus en Zijn apostelen werd gebracht, blijkt duidelijk dat de joodse besnijdenis ‘in het vlees’ compleet zinloos is geworden en dat geldt ook voor joodse familie-afstamming, indien men denkt daardoor bij God te horen.

Wat betekent dit voor de vele “Israël-fans”, ik bedoel de mensen, de kerken en de organisaties die de staat Israël in al zijn keuzes en daden steunen, omdat zij denken dat allen die in het land Israël wonen ware Joden zijn en daarom het ‘volk’ van God zijn, terwijl zij nochtans de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen! Deze sympathisanten blijken in feite de Bijbel (Rom.2:28-29, Gal.3:29) volledig te negeren en geven liever de voorkeur aan het oude zuurdesem van het Judaïsme.

De ware Jood is dus Jood in het verborgene, omdat zijn ‘hart’ werd besneden door de Heilige Geest. En dat gebeurde op het moment dat hij de Heer Jezus Christus als de waarachtige God heeft aangenomen, Hem liefheeft en aanbidt. Dat heilsfeit verschaft de gelovige de belofte van de Heilige Geest. En die inwoning van de Heilige Geest in hem brengt in zijn geest het ‘teken’ aan dat door engelen en door duivelen wordt gezien! Hier is het ware kind van God, de ware erfgenaam Gods, hij die het is geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, de Koning van het Israël Gods. (Gal.6:16)

 


Bedankt voor dit steengoede artikel @Jahu. Ik ben het grotendeels met je eens, met dien verstande dat ik ook geloof dat het profetische Woord leert dat God met het geografische Israël en het Joodse volk toch tot Zijn Doel gaat komen.   Hij zal het door de Grote Verdrukking heen tot geloof brengen in Jezus Christus.

Johannes 19:37 ‘Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben.’
‭‭
 Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.

Link to comment
Share on other sites

Onze Heer Jezus Christus zal terugkeren in Jeruzalem en van daaruit de aarde regeren. Het (alsdan tot geloof in Jezus Christus gekomen) Joodse volk zal samen met andere in de Grote Verdrukking alsnog  tot geloof gekomenen uit de volkeren het Duizendjarige Rijk binnengaan. Het Koninkrijk van God op aarde. Jezus gaat vanuit Jeruzalem regeren over de aarde. 

Een in mijn optiek goed artikel over Israël: https://isreality.nl/israel/gods-plan-met-israel/

Link to comment
Share on other sites

Even een anekdote. Op het Telegramkanaal van Amir Tsarfati zag ik een video waarin “Palestijnen” de Israëlische vlag hadden geschilderd op de zijkant van een levend ezeltje.  Deze monsters die die vlag hadden geschilderd op het ezeltje staken vervolgens het ezeltje in brand.  —> de Heere Jezus kwam Jeruzalem ook binnen op een ezeltje.  De strijd in en rondom Israël is een diepe geestelijke strijd. Het gaat niet om land, het gaat ten diepste om Christus. 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Flawless victory said:

Even een anekdote. Op het Telegramkanaal van Amir Tsarfati zag ik een video waarin “Palestijnen” de Israëlische vlag hadden geschilderd op de zijkant van een levend ezeltje.  Deze monsters die die vlag hadden geschilderd op het ezeltje staken vervolgens het ezeltje in brand.  —> de Heere Jezus kwam Jeruzalem ook binnen op een ezeltje.  De strijd in en rondom Israël is een diepe geestelijke strijd. Het gaat niet om land, het gaat ten diepste om Christus. 

Wat doen sommige mensen toch afschuwelijke dingen.😞

Link to comment
Share on other sites

On 6/15/2024 at 10:01 PM, Jahu said:

Wat doen sommige mensen toch afschuwelijke dingen.😞

Islamieten hebben geen respect voor het leven. Niet voor dat van mensen maar zeker ook niet voor dat van dieren….!  Die haat zit ingebakken in de religie.  De enige manier waarop een moslim zeker kan zijn dat hij in het paradijs beland is door als zelfmoordterrorist op te treden cq als martelaar te sterven. Alle overige moslims hebben geen zekerheid op het paradijs. “Palestijnen” zetten zoveel kinderen op de wereld omdat ze hopen dat die allemaal zullen sterven als martelaar in de jihad. Ze - de moeders!!- zeggen het zelf letterlijk op video. 

@Flawless victory probeer islamieten niet te veralgemenen of te stereotyperen
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Jahu said:

Antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van Joden.

Het woord betekent letterlijk 'haat jegens Semieten.' Hiermee worden de Semitische volkeren, sprekers van Semitische talen, bedoeld. Met antisemitisme wordt echter specifiek gedoeld op haat jegens mensen met een joodse achtergrond. Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met vijandigheid en haat, variërend van discriminerende overheidsmaatregelen tot georganiseerde moordpartijen, zoals pogroms en de Holocaust.

Antisemitisme wordt onderscheiden van anti-judaïsme, het afwijzen van de joodse religie of godsdienst, en antizionisme, het afwijzen van zionisme, de beweging die een Joodse staat nastreeft in het Beloofde Land. Het tegenovergestelde van antisemitisme is filosemitisme. (Bron: Wikipedia)

In Europa werd en wordt met antisemitisme al vrij snel enkel de haat jegens mensen met een joodse achtergrond bedoeld, mede omdat zij hier als eerste Semieten prominent aanwezig waren.

De afkeer en de haat tegen Joden heeft een geestelijke oorsprong, zij is gebaseerd op religieuze motieven. Dat komt omdat in tegenstelling tot polytheïstische religies, Joden monotheïsten zijn: zij aanbidden maar één God, één Naam! Dat maakt het voor Joden onmogelijk om deel te nemen aan de polytheïstische religies der volken. En op hun beurt kun je van die volken verwachten dat zij geen sympathie voor de joodse religie hebben, omdat die afwijzend tegenover hun goden en hun godsdienst staat. Bovendien zijn Joden geen Christenen, en door godsdienstige Joden wordt er ook op Christenen neergekeken.

Het was in 1781 de Duitse historicus August Ludwig Schlözer die in 1781 de term Semieten introduceerde en daarmee verwees naar Sem, een van de drie zonen van Noach. Daar zit iets bijzonders in, want “Sem” betekent “Naam”. Nazaten van Sem zijn verbonden met de Naam van God, de Heilige, de waarachtige God.

“Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen.6:9) En Noach, die ‘met God’ wandelde, was Sem’s vader. En Sem was voorvader van Terach, de vader van Abram. En Terach nam zijn zoon Abram en zijn neefje Lot en trok uit Ur der Chaldeën naar het land Kanaän. (Gen.11:31)

Aan ons Christenen de taak om het fenomeen antisemitisme vanuit het christelijke perspectief te verklaren, omdat Christenen door Gods genade de nieuwe geestelijke realiteit van het Nieuwe Testament kunnen zien, hetgeen voor ongelovigen bedekt is. (2Kor.3:14)

De Bijbel is waar, ook op die plaatsen waar ons duidelijk wordt uitgelegd wie werkelijk een Jood is. Je bent een Jood als God je een Jood noemt, en Zijn apostel geeft daar in zijn onderwijs goede uitleg over. Daarbij noemt de apostel Paulus twee dingen, door afkomst en door besnijdenis, waarbij de afkomst aanwijsbaar die van Abraham moet zijn, en de besnijdenis als een onmiskenbaar (zij het verborgen) teken. In Paulus’ brieven komen die eisen die God aan de Joodse afkomst en aan de ware besnijdenis stelt naar voren. In zijn brief aan de Galaten geeft hij de voorwaarde aan om een kind van Abraham te zijn:

“En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.” (3:29)

“Indien” is een voorwaardelijk voegwoord, en het geeft aan dat je als mens ‘van Christus’ moet zijn om ‘Abrahams zaad’ te zijn. Het is dus onmogelijk om op andere wijze, bv. door natuurlijke afkomst (de bloedlijn), een erfgenaam van Gods Koninkrijk te zijn!

En in zijn brief aan de Romeinen legt Paulus de ware Joodse besnijdenis uit:

“Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is” (2:28)

“Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” (2:29)

Door de leer van het Koninkrijk der hemelen die door Christus Jezus en Zijn apostelen werd gebracht, blijkt duidelijk dat de joodse besnijdenis ‘in het vlees’ compleet zinloos is geworden en dat geldt ook voor joodse familie-afstamming, indien men denkt daardoor bij God te horen.

Wat betekent dit voor de vele “Israël-fans”, ik bedoel de mensen, de kerken en de organisaties die de staat Israël in al zijn keuzes en daden steunen, omdat zij denken dat allen die in het land Israël wonen ware Joden zijn en daarom het ‘volk’ van God zijn, terwijl zij nochtans de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen! Deze sympathisanten blijken in feite de Bijbel (Rom.2:28-29, Gal.3:29) volledig te negeren en geven liever de voorkeur aan het oude zuurdesem van het Judaïsme.

De ware Jood is dus Jood in het verborgene, omdat zijn ‘hart’ werd besneden door de Heilige Geest. En dat gebeurde op het moment dat hij de Heer Jezus Christus als de waarachtige God heeft aangenomen, Hem liefheeft en aanbidt. Dat heilsfeit verschaft de gelovige de belofte van de Heilige Geest. En die inwoning van de Heilige Geest in hem brengt in zijn geest het ‘teken’ aan dat door engelen en door duivelen wordt gezien! Hier is het ware kind van God, de ware erfgenaam Gods, hij die het is geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, de Koning van het Israël Gods. (Gal.6:16)

 

Dankjewel Jahu voor deze uitleg van de vervangingstheologie. Met een verkeerd gebruik van bijbelse teksten. Ik zet het even op een rij en kom er dit weekend nog op terug. Je hebt natuurlijk recht op je eigen mening maar ik krijg er een behoorlijk vieze smaak van in mijn mond. Christelijke superioriteit. Totaal misplaatst. 

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Boaz said:

Dankjewel Jahu voor deze uitleg van de vervangingstheologie. Met een verkeerd gebruik van bijbelse teksten. Ik zet het even op een rij en kom er dit weekend nog op terug. Je hebt natuurlijk recht op je eigen mening maar ik krijg er een behoorlijk vieze smaak van in mijn mond. Christelijke superioriteit. Totaal misplaatst. 

Ja, @Jahu. Eerst leg je ons uit wat antisemitisme is en daarna dat christenen de echte Joden zijn, net alsof er niet langer een Joods volk bestaat. Daarmee breng je twee onderwerpen met elkaar in verband die niets met elkaar te maken hebben. En dat doe je terwijl antisemitisme weer steeds meer de overhand krijgt en Joden wereldwijd worden belaagd door overduidelijk demonisch geïnspireerde bendes. Knap hoor!

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Jahu said:

 

Wat betekent dit voor de vele “Israël-fans”, ik bedoel de mensen, de kerken en de organisaties die de staat Israël in al zijn keuzes en daden steunen, omdat zij denken dat allen die in het land Israël wonen ware Joden zijn en daarom het ‘volk’ van God zijn, terwijl zij nochtans de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen! Deze sympathisanten blijken in feite de Bijbel (Rom.2:28-29, Gal.3:29) volledig te negeren en geven liever de voorkeur aan het oude zuurdesem van het Judaïsme.

 

 


Dit is de enige alinea waar ik het niet mee eens ben. Ik ben een sympathisant van Israël, maar ik negeer helemaal niks en geef ook niet de voorkeur “aan het oude zuurdesem van het Judaïsme”. En met mij heel veel andere christenen die net als ik vierkant achter Israël staan, ook niet. Wie inzicht heeft in het profetisch Woord, die staat achter Israël, omdat hij begrijpt dat God met dat volk tot Zijn Doel komt. En zij zullen een zegen zijn voor de hele wereld. Maar hun bestemming is (nog) niet het Koninkrjk van God (tijdloos) maar het Koninkrijk der hemelen (tijdelijk). Dat is het Duizendjarige Rijk.  Dat is een andere bestemming dan die van de Gemeente.

Link to comment
Share on other sites

Er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil:

A Het Koninkrijk der hemelen:

 1. Het heeft Messias tot Koning.
 2. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen.
 3. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid.
 4. Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij.
 5. Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën.
 6. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd.
 7. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring).

B Het Koninkrijk Gods:

 1. Het K.G. heeft God tot Heerser.
 2. Het omspant hemelen en aarde.
 3. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde.
 4. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen.
 5. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door.
 6. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan.
 7. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen.

 

Omdat dit overeenkomt met wat mij persoonlijk werd geopenbaard, door mij overgenomen van: https://credible.nl/topic/28669-waarom-verwoest-god-de-duivel-niet/?do=findComment&comment=1227720

Link to comment
Share on other sites

Wel bijzonder  dat juist die christenen die denken dat ze het Duizendjarige Rijk in zullen gaan, @Jahu beschuldigen van antisemitisme en vervangingsleer. Want juist zij doen aan vervanging. Het Duizendjarige Rijk is bedoeld voor Israël en voor allen die het teken van het beest zullen hebben geweigerd en die dit hebben overleefd.

Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Flawless victory said:


Dit is de enige alinea waar ik het niet mee eens ben. Ik ben een sympathisant van Israël, maar ik negeer helemaal niks en geef ook niet de voorkeur “aan het oude zuurdesem van het Judaïsme”. En met mij heel veel andere christenen die net als ik vierkant achter Israël staan, ook niet. Wie inzicht heeft in het profetisch Woord, die staat achter Israël, omdat hij begrijpt dat God met dat volk tot Zijn Doel komt. En zij zullen een zegen zijn voor de hele wereld. Maar hun bestemming is (nog) niet het Koninkrjk van God (tijdloos) maar het Koninkrijk der hemelen (tijdelijk). Dat is het Duizendjarige Rijk.  Dat is een andere bestemming dan die van de Gemeente.

Bovendien zijn het niet alleen maar christenen die achter Israël staan maar ook ongelovigen en mensen van andere religies, zelfs moslims. Omdat ze de geschiedenis en de feiten kennen en zich niet laten opzwepen door middels de massamedia aangehitste valse emoties en zelfs pure leugens.

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Flawless victory said:

Wel frappant dat juist die christenen die denken dat ze het Duizendjarige Rijk in zullen gaan, @Jahu beschuldigen van antisemitisme en vervangingsleer.

Wie beschuldigt @Jehu van antisemitisme?

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Jahu said:

 

Wat betekent dit voor de vele “Israël-fans”, ik bedoel de mensen, de kerken en de organisaties die de staat Israël in al zijn keuzes en daden steunen, omdat zij denken dat allen die in het land Israël wonen ware Joden zijn en daarom het ‘volk’ van God zijn, terwijl zij nochtans de Heer Jezus Christus niet hebben aangenomen! Deze sympathisanten blijken in feite de Bijbel (Rom.2:28-29, Gal.3:29) volledig te negeren en geven liever de voorkeur aan het oude zuurdesem van het Judaïsme.

 

 

Je hele artikel is in feite een pleidooi vóór de hardnekkige en verwerpelijke vervangingstheologie. 

En je betiteling 'Israël fans' klinkt heel erg slecht en beledigend. 

Uit bovenstaande blijkt voor mij dat jij Romeinen 2:28-29 eruit plukt en de daaropvolgende verzen negeert. En Romeinen 11 komt niet eens ter sprake:

De verstening van Israël duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. Israël zal gered worden. De redder komt uit Zion en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten wanneer ik hun zonden heb weggenomen. 

De verzen erna mag je zelf lezen. Ik heb geen zin om ze over te typen. En misschien nog de grote en kleine profeten uit het OT erbij lezen? Bijvoorbeeld Hosea hoofdstuk 14?

Ik snap echt niet hoe iemand in 2024 nog zo'n artikel kan schrijven. De bijbel zegt dat in de eindtijd kennis overvloedig zal worden. Dat is hier dus niet het geval. 

Ik had een heel blaadje volgeschreven met punten uit je artikel waar ik op reageren wilde. Maar het begint emotioneel te worden dus ik laat het voor nu hierbij. 

Israël fans? Waar haal je 't vandaan? 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Boaz said:

Ik had een heel blaadje volgeschreven met punten uit je artikel waar ik op reageren wilde. Maar het begint emotioneel te worden dus ik laat het voor nu hierbij. 

Dag br. Boaz, ik ga proberen vandaag op uw reactie antwoord te geven maar ik weet niet of het gaat lukken, u weet wel pappa-dag! Maar omdat u emotioneel begint te worden, heb ik wel alvast een tip voor u: Uit betrouwbare bron weet ik dat br. @Fundamenteel zakdoeken heeft!

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jahu said:

Dag br. Boaz, ik ga proberen vandaag op uw reactie antwoord te geven maar ik weet niet of het gaat lukken, u weet wel pappa-dag! Maar omdat u emotioneel begint te worden, heb ik wel alvast een tip voor u: Uit betrouwbare bron weet ik dat br. @Fundamenteel zakdoeken heeft!

Wat mij betreft hoef je er niet eens op te reageren. Doe liever geen moeite en sluit dit topic maar. Ik heb vaker soortgelijke dingen gelezen en het is gewoon een verkeerde visie. Klaar. 

Link to comment
Share on other sites

Los van enkele beladen termen, denk ik dat de tekst vooral op Christus gericht is en @Jahu het onderscheid probeert te maken tussen anti Israel en anti-semitisme omdat iedereen die in Christus gelooft nu een jood is? Dat naast het wereldse Jeruzalem, er nog een geestelijk Jeruzalem op komst is?

Galaten 3:28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk en vrouwelijk, want allen bent u één in Christus Jezus.

Ik zie mezelf echter niet als jood, maar als heiden die in genade is gevallen. 🙂 Ik geloof dat het geestelijke invloed op het wereldse heeft. En we als mensheid niet meer synchroon met het geestelijke lopen. Daarom dwalen we dus als mensensoort en is het dus geen slechte gedachte de ogen op Christus te richten? Maar omdat de tekst nogal diep tast, kan het zijn dat de ware intentie van dit onderwerp aan mijn neus voorbij gaat?

 

Romans 3:4 ...let God be true, but every man a liar; ...

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Boaz said:

Je hele artikel is in feite een pleidooi vóór de hardnekkige en verwerpelijke vervangingstheologie.

Ik ga het anders doen, ik ga zoveel mogelijk reageren voordat al mijn kinderen er zijn, en zie wel hoe ver ik kom. U heeft het over “vervangingstheologie”, maar de Bijbel staat vol met voorbeelden van 'vervanging', en die ontstaan zodra God vanwege de heilsgeschiedenis dat nodig acht.

‘Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen.’ (Gen.4:25)

Bijzonder vind ik dat uit dat zaad van Seth, Enos wordt geboren, en er juist pas dan staat: “Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.” (v26)

Dan een tweede voorbeeld van ‘vervanging’ door God. Ditmaal gaat het niet over één persoon, zoal David die op de positie van de ongelovige koning Saul komt, maar om honderd-duizenden-mensen, Israëlieten ook nog!! Allemaal mensen van het volk die Abraham als vader hadden, waarmee de Allerhoogste een eeuwigdurend verbond had gesloten.

In Exodus 12:37 staat:

“Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Raméses naar Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens.”

Maar ondanks hun afkomst, en ondanks de wet van Mozes, en ondanks Gods eeuwigdurend verbond, heeft hen dat helemaal niets gebaat! Want er staat van deze Israëlieten, van deze Joodse mannen:

“Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.” (1Kor.10:5)

Stelt u zich de grote hoeveelheid lijken van deze mensen in de woestijn even voor! Zij wilden God niet gehoorzamen en hadden Hem niet lief, hun afstamming was daardoor waardeloos geworden, en het merendeel van hen werd door God prijsgegeven! Zij werden vervangen door de jonge woestijn-generatie, en die kwam in Kanaän.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, Jahu said:

Ik ga het anders doen, ik ga zoveel mogelijk reageren voordat al mijn kinderen er zijn, en zie wel hoe ver ik kom. U heeft het over “vervangingstheologie”, maar de Bijbel staat vol met voorbeelden van 'vervanging', en die ontstaan zodra God vanwege de heilsgeschiedenis dat nodig acht.

‘Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen.’ (Gen.4:25)

Bijzonder vind ik dat uit dat zaad van Seth, Enos wordt geboren, en er juist pas dan staat: “Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.” (v26)

Dan een tweede voorbeeld van ‘vervanging’ door God. Ditmaal gaat het niet over één persoon, zoal David die op de positie van de ongelovige koning Saul komt, maar om honderd-duizenden-mensen, Israëlieten ook nog!! Allemaal mensen van het volk die Abraham als vader hadden, waarmee de Allerhoogste een eeuwigdurend verbond had gesloten.

In Exodus 12:37 staat:

“Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Raméses naar Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens.”

Maar ondanks hun afkomst, en ondanks de wet van Mozes, en ondanks Gods eeuwigdurend verbond, heeft hen dat helemaal niets gebaat! Want er staat van deze Israëlieten, van deze Joodse mannen:

“Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.” (1Kor.10:5)

Stelt u zich de grote hoeveelheid lijken van deze mensen in de woestijn even voor! Zij wilden God niet gehoorzamen en hadden Hem niet lief, hun afstamming was daardoor waardeloos geworden, en het merendeel van hen werd door God prijsgegeven! Zij werden vervangen door de jonge woestijn-generatie, en die kwam in Kanaän.

 

 

 

 

 

Probeer eens uit te leggen wat dit alles volgens U met antisemitisme heeft te maken. Of bedoelt U dat de vervangingsleer daaraan heeft bijgedragen? Want dan heeft U inderdaad een punt. Vooral de katholieke en de Lutherse kerken hebben wat dat betreft veel bloed aan de handen. Overigens hebben beide kerken dat inmiddels officieel beleden en er vergeving voor gevraagd. Jammer genoeg is dat nog lang niet tot alle leden doorgedrongen. Binnen beide kerken tiert antisemitisme nog steeds welig. Ik spreek helaas uit ervaring. Ik noem als enkele voorbeelden maar even de katholieke enclave in West-Friesland en Polen. Als je hoort hoe daar over Joden wordt gedacht en openlijk gesproken lopen de rillingen over je rug.  

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Jahu said:

Ik ga het anders doen, ik ga zoveel mogelijk reageren voordat al mijn kinderen er zijn, en zie wel hoe ver ik kom. U heeft het over “vervangingstheologie”, maar de Bijbel staat vol met voorbeelden van 'vervanging', en die ontstaan zodra God vanwege de heilsgeschiedenis dat nodig acht.

‘Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen.’ (Gen.4:25)

Bijzonder vind ik dat uit dat zaad van Seth, Enos wordt geboren, en er juist pas dan staat: “Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.” (v26)

Dan een tweede voorbeeld van ‘vervanging’ door God. Ditmaal gaat het niet over één persoon, zoal David die op de positie van de ongelovige koning Saul komt, maar om honderd-duizenden-mensen, Israëlieten ook nog!! Allemaal mensen van het volk die Abraham als vader hadden, waarmee de Allerhoogste een eeuwigdurend verbond had gesloten.

In Exodus 12:37 staat:

“Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Raméses naar Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens.”

Maar ondanks hun afkomst, en ondanks de wet van Mozes, en ondanks Gods eeuwigdurend verbond, heeft hen dat helemaal niets gebaat! Want er staat van deze Israëlieten, van deze Joodse mannen:

“Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.” (1Kor.10:5)

Stelt u zich de grote hoeveelheid lijken van deze mensen in de woestijn even voor! Zij wilden God niet gehoorzamen en hadden Hem niet lief, hun afstamming was daardoor waardeloos geworden, en het merendeel van hen werd door God prijsgegeven! Zij werden vervangen door de jonge woestijn-generatie, en die kwam in Kanaän.

 

 

 

 

 

Wat je mist is the big picture! 

Maar dat zie ik op veel plaatsen gebeuren. Dus ik raak er al aan gewend. JG spreken ook over een geestelijk Israël. Waarom? Omdat ze the big picture niet zien en daarom een begrip erbij fantaseren om de boel toch kloppend te krijgen. 

Jij ziet ook the big picture niet. 

God kan het hart verharden. Dat doet Hij niet door er een nieuw denkbeeld in te gieten maar door het bestaande te bevriezen, te vertragen, te doen stollen in zijn actuele staat. Dat deed Hij al bij farao in Egypte. Dat herhaalt Hij bij Zijn volk, de Joden. Met voorbedachten rade want het geeft Hem de gelegenheid om de bekeerde heidenen voltallig binnen te laten gaan. Als hun getal vol is dan volgen de Joden. Daarom zijn zij nu tijdelijk verhard, gesluierd ten aanzien van Jezus en negeren zij zelfs Jesaja 53. Hoeveel duidelijker wil je een verharding bewezen zien??? 

In Genesis zien we al hints naar deze vervulling want telkens krijgt de jongere zoon voorrang vóór de rechtmatige erfgenaam. Zo ontstaan daar voortdurend broedertwisten. 

Tot zover voor nu... 

Aanvulling: De vergelijking met JG betreft enkel het missen van the big picture. Geen vergelijking qua leerstellingen. 

Link to comment
Share on other sites

Je moet er voorzichtig mee omgaan, de vervangingstheologie kan gevaarlijk zijn.

God heeft wel aparte rollen weggelegd voor het letterlijke Israël en de heidenen die tot geloof komen.

Ja wij worden geestelijk een jood, maar dat wil niet zeggen dat wij letterlijk Joden worden en hun plaats innemen, dat is m.i fout.

Romeinen 11:

1Ik zeg dan: Jer. 31:37Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! 2 Kor. 11:22; Filipp. 3:5Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

 

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Thinkfree said:

Je moet er voorzichtig mee omgaan, de vervangingstheologie kan gevaarlijk zijn.

God heeft wel aparte rollen weggelegd voor het letterlijke Israël en de heidenen die tot geloof komen.

Ja wij worden geestelijk een jood, maar dat wil niet zeggen dat wij letterlijk Joden worden en hun plaats innemen, dat is m.i fout.

Romeinen 11:

1Ik zeg dan: Jer. 31:37Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! 2 Kor. 11:22; Filipp. 3:5Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

 

Br. @Thinkfree , deze zondag is onze woning erg vol, en ik vind uw opmerking over Rom.11 te belangrijk om er een gehaast antwoord op te geven. Als ik na de visite vanavond tijd heb of anders morgen ga ik dat doen, ok?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...