Jump to content
Bazuinen

Tot geloof komen...


Recommended Posts

Waarom gelooft de een wel en de ander niet? 

Ik verbaas mij telkens weer dat in gezinnen waarin de kinderen in vergelijkbare omstandigheden opgroeien, de een wel gelooft en de ander niet. Soms zelfs in extreme mate. 

Geloof is iets van jezelf en iets van God. Wie zet de eerste stap? Ben je dat zelf of trekt God je naar zich toe? Naarmate je geloof toeneemt is het dan steeds minder van jezelf en steeds meer het werk van God?

Ik vind dit uitermate boeiend omdat ik het in mijn omgeving vaak tegenkom. Vooral dus bij vergelijkbare kinderen/jongvolwassenen. Soms hebben ze gelovige ouders, soms ongelovige, soms halfom. 

Dus om een lang verhaal kort te maken, waarom de eene wel en de ander niet?

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Boaz said:

Waarom gelooft de een wel en de ander niet? 

Ik verbaas mij telkens weer dat in gezinnen waarin de kinderen in vergelijkbare omstandigheden opgroeien, de een wel gelooft en de ander niet. Soms zelfs in extreme mate. 

 

Wat je schrijft is voor mij en ik denk voor heel veel mensen herkenbaar. Persoonlijk geloof ik dat God uiteindelijk met ieder mens tot Zijn Doel komt. 
 

 

2 hours ago, Boaz said:

Geloof is iets van jezelf en iets van God. Wie zet de eerste stap? Ben je dat zelf of trekt God je naar zich toe? Naarmate je geloof toeneemt is het dan steeds minder van jezelf en steeds meer het werk van God?

 

 

Aan het eind gekomen van een lang proces van geloofsgroei ben ik tot de conclusie gekomen dat alles het werk van God is geweest. Zelfs verkeerde keuzes of misstappen.  Maar onderweg, om te leren de juiste keuzes te maken moeten we het idee hebben dat we een vrije wil hebben. God doet zowel het werken als het willen (Filippenzen 2:12-13).

 

2 hours ago, Boaz said:

 


Ik vind dit uitermate boeiend omdat ik het in mijn omgeving vaak tegenkom. Vooral dus bij vergelijkbare kinderen/jongvolwassenen. Soms hebben ze gelovige ouders, soms ongelovige, soms halfom. 

Dus om een lang verhaal kort te maken, waarom de eene wel en de ander niet?


Omdat God met ieder mens tot Zijn Doel komt, maar dit niet allemaal op dezelfde tijd (1 Korinthe 15:23).

Overigens ga ik hier niet over in discussie, ik deel slechts mijn visie. Ik ben een Alverzoener en wij (Alverzoeners) weten als geen ander dat de gemiddelde christen dit absoluut niet kan aanvaarden.

Link to comment
Share on other sites

Om wel een paar misverstanden op voorhand recht te zetten: Alverzoening betekent niet dat er geen hel bestaat. Het betekent wel dat wij geloven dat een mens niet eindeloos in een hel zal vertoeven (en ook niet dat een mens “vernietigd” wordt, zoals de JG geloven).

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Flawless victory said:

Wat je schrijft is voor mij en ik denk voor heel veel mensen herkenbaar. Persoonlijk geloof ik dat God uiteindelijk met ieder mens tot Zijn Doel komt. 
 

 

 

Aan het eind gekomen van een lang proces van geloofsgroei ben ik tot de conclusie gekomen dat alles het werk van God is geweest. Zelfs verkeerde keuzes of misstappen.  Maar onderweg, om te leren de juiste keuzes te maken moeten we het idee hebben dat we een vrije wil hebben. God doet zowel het werken als het willen (Filippenzen 2:12-13).

 


Omdat God met ieder mens tot Zijn Doel komt, maar dit niet allemaal op dezelfde tijd (1 Korinthe 15:23).

Overigens ga ik hier niet over in discussie, ik deel slechts mijn visie. Ik ben een Alverzoener en wij (Alverzoeners) weten als geen ander dat de gemiddelde christen dit absoluut niet kan aanvaarden.

In mijn visie bedenk ik dat het millennium een zeer interessante tijd gaat worden. Ik geloof in Christus' wederkomst waarna dit millennium zal aanbreken. Millennium duidt op een lange tijd, niet persé 1000 jaar. De doden worden opgewekt. Deze planeet wordt grondig gereinigd en herenigd met de hemel. Want God wil uiteindelijk bij de mensen zijn en samen met hen in het paradijs vertoeven. 

In het millennium zal openbaring 21 uitkomen. Alverzoening zou daar mogelijk kunnen plaatsvinden? Wat mij betreft is iedereen welkom die wil meedoen en zijn knie buigt voor God. Ik sluit niemand uit. Geesteszieke misdadigers zullen mogelijk worden genezen en kunnen dan weer helder denken. Van mij mag het. Jezus heeft de rechterlijke macht en zal ook de wederopbouw leiden. Zijn besluit is wijs, rechtvaardig en liefdevol. Dus alles komt goed. 

De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden in Mattheüs 25 vertelt dat de bruidegom vertraagd is. Dat heb ik altijd een interessante uitspraak gevonden. De Willibrordvertaling zegt dat hij op zich laat wachten. We doen er dus goed aan een voorraadje olie in te slaan en er zuinig mee omgaan. 

Link to comment
Share on other sites

On 6/7/2024 at 9:25 PM, Boaz said:

Waarom gelooft de een wel en de ander niet? 

Ik verbaas mij telkens weer dat in gezinnen waarin de kinderen in vergelijkbare omstandigheden opgroeien, de een wel gelooft en de ander niet. Soms zelfs in extreme mate. 

Geloof is iets van jezelf en iets van God. Wie zet de eerste stap? Ben je dat zelf of trekt God je naar zich toe? Naarmate je geloof toeneemt is het dan steeds minder van jezelf en steeds meer het werk van God?

Ik vind dit uitermate boeiend omdat ik het in mijn omgeving vaak tegenkom. Vooral dus bij vergelijkbare kinderen/jongvolwassenen. Soms hebben ze gelovige ouders, soms ongelovige, soms halfom. 

Dus om een lang verhaal kort te maken, waarom de eene wel en de ander niet?

Geloven is kiezen. Kiezen doet de mens met z'n wil. Het is de mens zelf, die kiest om wel of niet te geloven.

Het antwoord op jouw vraag is dan: "de een gelooft wel en de ander gelooft niet, omdat ze daarvoor hebben gekozen."

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, Hetairos said:

Geloven is kiezen. Kiezen doet de mens met z'n wil. Het is de mens zelf, die kiest om wel of niet te geloven.

Het antwoord op jouw vraag is dan: "de een gelooft wel en de ander gelooft niet, omdat ze daarvoor hebben gekozen."

In zekere zin krijgt een ieder wat hij of zij wil. Als wij niet tegen God zeggen: "Uw wil geschiedde" dan zegt God tegen ons: "Uw wil geschiedde." Geloof is een gave van God maar als we die gave niet willen dan zullen we zonder moeten doen. Uw heeft dus gelijk als U zegt dat we een duidelijke keuze moeten maken. Nochtans kunnen we niets uit onszelf, niet eens ademen, en zijn dus voor honderd procent afhankelijk van Gods genade. Sommigen zien dit als een contradictie maar dat is het niet als we bedenken dat God een relatie met ons wil. Een goede relatie staat of valt met welwillende interactie.

Link to comment
Share on other sites

Quote

In zekere zin krijgt een ieder wat hij of zij wil. Als wij niet tegen God zeggen: "Uw wil geschiedde" dan zegt God tegen ons: "Uw wil geschiedde." Geloof is een gave van God maar als we die gave niet willen dan zullen we zonder moeten doen. Uw heeft dus gelijk als U zegt dat we een duidelijke keuze moeten maken. Nochtans kunnen we niets uit onszelf, niet eens ademen, en zijn dus voor honderd procent afhankelijk van Gods genade. Sommigen zien dit als een contradictie maar dat is het niet als we bedenken dat God een relatie met ons wil. Een goede relatie staat of valt met welwillende interactie.

De vraag is dus enerzijds: Waar komt 'geloven' (de functie) vandaan? en anderzijds: Waar komt de inhoud (van wat iemand gelooft) vandaan?

De functie (het geloven) is ingeschapen; ieder mens gelooft zolang zijn geest in z'n lichaam functioneert. De gave van 'geloven' komt dus inderdaad van God.

De inhoud (het/een geloof) is altijd het resultaat van een keuze; sinds de zondeval kent de mens allerlei mogelijkheden waaruit hij kan kiezen. Uiteindelijk is dus de vraag wie? of wat? of waar? die mogelijkheden vandaan komen. De inhoud komt dus niet 'per definitie, dus altijd' van dé enige God, maar wel van 'een' god en wel van die god, die een mens zichzelf heeft gecreëerd (geschapen!).

Geen handtekening

Link to comment
Share on other sites

On 6/8/2024 at 1:53 AM, Boaz said:

In mijn visie bedenk ik dat het millennium een zeer interessante tijd gaat worden. Ik geloof in Christus' wederkomst waarna dit millennium zal aanbreken. Millennium duidt op een lange tijd, niet persé 1000 jaar. De doden worden opgewekt. Deze planeet wordt grondig gereinigd en herenigd met de hemel. Want God wil uiteindelijk bij de mensen zijn en samen met hen in het paradijs vertoeven. 

 


Met je eens, zij het dat ik geloof dat het Millennium letterlijk duizend jaar zal zijn.

 

On 6/8/2024 at 1:53 AM, Boaz said:

In het millennium zal openbaring 21 uitkomen. Alverzoening zou daar mogelijk kunnen plaatsvinden?

Nee dat gebeurt nog niet in Openbaring 21 en 22. Johannes verzekert ons in het boek Openbaring dat God ALLES nieuw zal maken (Openbaring 21:5).  Toch reikt Johannes zijn horizon niet zo ver als die van Paulus in 1 Korinthe 15. Johannes spreekt in Openbaring over de Troon van het Lam en over heersen tot in de AIONEN DER AIONEN (Openbaring 22:5). Paulus laat echter zien dat Christus’ heerschappij een “totdat” heeft (Openbaring 15:25). In Openbaring 21 en 22 is nog sprake van (de tweede) dood (21:8). Paulus zegt evenwel dat ook de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan (1 Korinthe 15:26).

Dat Openbaring 21 en 22 niet de ultieme heerlijkheid beschrijven blijkt ook uit het feit dat de volken nog genezing behoeven. “De AIONEN DER AIONEN” gaan over van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat laat Johannes zien. Uiteindelijk zal God alles worden in allen. Dat laatste laat Paulus zien.

”Verzoenen” bij Paulus is een heel ander woord dan bijvoorbeeld bij Johannes in 1 Johannes 2:2 (“een verzoening voor onze zonden en ook voor de gehele wereld”). In dit laatste Schriftgedeelte is het Griekse woord “hilasmos”; dit gaat over het verzoenen van zonden. Bij Paulus is het werkwoord “katallasso” en dit houdt verband met het verzoenen van vijanden.  In drie gevallen gebruikt Paulus een versterkte vorm van “katallasso”: “apokatallasso”. Dit duidt op een volledige, wederzijdse verzoening.  Net als liefde hoort ook verzoening van twee kanten te komen.  Dit sterke woord “apokatallasso” gebruikt de apostel in Kolossenzen 1:20 en 22. “Weder verzoenen” betekent dus: “wederzijds verzoenen”. 

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Flawless victory said:


Met je eens, zij het dat ik geloof dat het Millennium letterlijk duizend jaar zal zijn.

 

Nee dat gebeurt nog niet in Openbaring 21 en 22. Johannes verzekert ons in het boek Openbaring dat God ALLES nieuw zal maken (Openbaring 21:5).  Toch reikt Johannes zijn horizon niet zo ver als die van Paulus in 1 Korinthe 15. Johannes spreekt in Openbaring over de Troon van het Lam en over heersen tot in de AIONEN DER AIONEN (Openbaring 22:5). Paulus laat echter zien dat Christus’ heerschappij een “totdat” heeft (Openbaring 15:25). In Openbaring 21 en 22 is nog sprake van (de tweede) dood (21:8). Paulus zegt evenwel dat ook de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan (1 Korinthe 15:26).

Dat Openbaring 21 en 22 niet de ultieme heerlijkheid beschrijven blijkt ook uit het feit dat de volken nog genezing behoeven. “De AIONEN DER AIONEN” gaan over van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat laat Johannes zien. Uiteindelijk zal God alles worden in allen. Dat laatste laat Paulus zien.

”Verzoenen” bij Paulus is een heel ander woord dan bijvoorbeeld bij Johannes in 1 Johannes 2:2 (“een verzoening voor onze zonden en ook voor de gehele wereld”). In dit laatste Schriftgedeelte is het Griekse woord “hilasmos”; dit gaat over het verzoenen van zonden. Bij Paulus is het werkwoord “katallasso” en dit houdt verband met het verzoenen van vijanden.  In drie gevallen gebruikt Paulus een versterkte vorm van “katallasso”: “apokatallasso”. Dit duidt op een volledige, wederzijdse verzoening.  Net als liefde hoort ook verzoening van twee kanten te komen.  Dit sterke woord “apokatallasso” gebruikt de apostel in Kolossenzen 1:20 en 22. “Weder verzoenen” betekent dus: “wederzijds verzoenen”. 


De rood gedrukte tekst moet zijn 1 Korinthe 15:25.   Ik kon mijn bericht niet meer corrigeren daarom maar even zo.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...